Skoči do osrednje vsebine

Minister za infrastrukturo na zasedanju Sveta EU za energijo

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer se je v Luksemburgu udeležil zasedanja Sveta za energijo.

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer ob dajanju izjave pred kamerami.

Minister za infrastrukturo ob robu zasedanja. | Avtor: Ministrstvo za infrastrukturo

Na zasedanju so ministri in ministrice potrdili splošna pristopa za direktivo o spodbujanju obnovljivih virov energije (OVE) in direktivo o energetski učinkovitosti (URE), ki sta del podnebnega zakonodajnega paketa Pripravljeni na 55. Ministri in ministrice so opravili tudi politično razpravo o energetskih razmerah v Uniji v kontekstu vojne v Ukrajini.

Slovenija je na zasedanju Sveta potrdila dogovor o splošnih pristopih do obeh predlogov energetskih direktiv znotraj podnebnega zakonodajnega svežnja Pripravljeni na 55.  "V Evropski uniji moramo izzive nasloviti skupaj, pospešiti moramo razogljičenje, diverzifikacijo oskrbe energetskih virov v luči ruske agresije na Ukrajino ter ustrezno odzivanje na energetsko draginjo. Današnja dogovora o splošnih pristopih predstavljata pot, da Unija doseganje zastavljenih ciljev pospeši, " je dejal minister Kumer in v razpravi izpostavil, da je za doseganje ciljev energetske učinkovitosti potrebno zagotoviti investicije in pozval k oblikovanju pravil za državne pomoči tako, da bodo države lahko spodbujale podjetja k inovacijam.

Dogovor o stališču Sveta o reviziji Direktive o učinkoviti rabi energije predvideva več sprememb, ki bi omogočile doseganje posodobljenega cilja na področju energetske učinkovitosti do leta 2030, in sicer zmanjšanje primarne energije za 39 % ter končne energije za 36 % glede na projekcije iz 2007. Dogovor o stališču Sveta glede direktive o obnovljivih virih energije pa vključuje več sprememb, ki bi omogočile doseganje posodobljenega cilja, ki je doseči najmanj 40-odstotni delež energije iz obnovljivih virov (OVE) v bruto končni porabi energije v Evropski uniji do leta 2030. Ministri so se strinjali, da se bodo pogajanja nadaljevala tudi o predlogih, ki jih je predstavila Evropska komisija v maju in so vezani na ambicije v obeh direktivah. 

Ministri so opravili tudi razpravo na temo stanja oskrbe z energijo v Evropski uniji v luči vojne v Ukrajini, predvsem na področju oskrbe s plinom. Minister Kumer je v svojem nastopu izpostavil pomen skupnih in koordiniranih ukrepov Unije ter solidarnostnih mehanizmov.

Francosko predsedstvo je predstavilo poročili o napredku pri pogajanjih na uredbi o zmanjšanju emisij metana v energetskem sektorju in na reviziji direktive o energetski učinkovitosti stavb. 

Na spletni strani Sveta Evropske Unije so na voljo dodatne informacije o zasedanju sveta za energijo (v angleščini)