Skoči do osrednje vsebine

Drugi obisk ameriške delegacije na Upravi za jedrsko varnost

Upravo za jedrsko varnost (URSJV) je obiskala tričlanska ameriška delegacija, ki jo je vodil Justin Friedman, višji svetovalec iz zunanjega ministrstva ZDA.

Obisk je bil namenjen nadaljevanju pogovorov, ki so tekli med predhodnim obiskom v decembru 2021 in medsebojnemu informiranju glede miroljubne uporabe jedrske energije ter z njo povezanih dejavnosti v Sloveniji in svetu.

Ameriški sogovorniki so tudi tokrat poudarili pomembno vlogo miroljubne uporabe jedrske energije, s poudarkom na razvijajočih se majhnih modularnih reaktorjih, ki jih prepoznavajo kot eno od možnih podpor pri razogljičenju, kot varen in stabilen vir energije in kot vir toplotne energije v industrijskih sektorjih. Glede majhnih modularnih reaktorjev so predstavniki URSJV pojasnili, da so v slovenski zakonodaji že dobre zasnove za tovrstno uporabo jedrske energije, hkrati pa se URSJV s številnimi aktivnostmi v mednarodnem okolju kontinuirano pripravlja na morebitne nove razvojne izzive na tem področju. Osrednje poslanstvo URSJV pa še naprej ostaja skrb za jedrsko varnost in varstvo pred ionizirajočimi sevanji v obstoječih jedrskih in sevalnih objektih ter sevalnih dejavnostih.