Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 3. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog odgovora na Sklep Državnega sveta o zaključkih posveta »Prehranska varnost kot strateška dobrina«,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

1A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

1B. Predlog mnenja o Predlogu zakona o elektronskih komunikacijah,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog odloka o izjemni izravnalni pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov, Poročevalka: Irena Šinko

3. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za rabo podzemne vode iz vrtine RgS-2/88 za stekleničenje in proizvodnjo pijač, Poročevalec: Uroš Brežan

4. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Derbi«, Poročevalec: Klemen Boštjančič

5. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Vikinglotto«, Poročevalec: Klemen Boštjančič

6. Predlog aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi št. 01402-7/2021 z dne 23. 12. 2021 za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja iz vrtine JAN-1/04, Poročevalec: Uroš Brežan

8. Predlog uvrstitev projekta 1522-22-0010 Harmonizacija statističnih metod in orodij v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

III. ZADEVE EU

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi Uredbe (EU) 2021/1060, Uredbe (EU) 2021/2115, Direktive 2003/87/ES in Sklepa (EU) 2015/1814, Poročevalec: Klemen Boštjančič

10. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve (kohezijska politika) 2. junija 2022 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

11. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija in vesolje) 9. in 10. junija 2022 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

12. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 13. junija 2022 v Luksemburgu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 49. sestanku Odbora za evropski statistični sistem 18. in 19. maja 2022 v Luxembourgu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

14. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana na sedežu UNIDO 30. junija 2022 na Dunaju in Informacija o nameravanem podpisu Načrta medsebojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

14A. Izhodišča za obisk ministra za industrijo in trgovino Republike Paragvaj Luisa Alberta Castiglionija 5. in 6. julija 2022 v Sloveniji,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

15. Poročilo o državniškem obisku šejka Tamima bin Hamada Al Tanija, emirja Države Katar, 15. in 16. maja 2022 v Republiki Sloveniji,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

16. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Cvetka Zupančiča glede izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, Poročevalec: Matjaž Han