Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 3. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

1B. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

1C. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

1Č. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

1D. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

1E. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

1F. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

1G. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matej Arčon

1H. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta o Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2021,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

2. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10007-118/2021/3 z dne 5. 11. 2021 – opravljanje dela na domu, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

3. Predlog sklepa o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom, Poročevalec: Marjan Šarec

3A. Predlog sklepa o pripojitvi javnega zavoda Dijaški dom Maribor k javnemu visokošolskemu zavodu Univerza v Mariboru in Pogodba o pripojitvi Dijaškega doma Maribor k Univerzi v Mariboru, Poročevalec: dr. Igor Papič

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

4. Informacija o aktivnostih v okviru Stockholmske pobude za jedrsko razoroževanje, Poročevalka: Tanja Fajon

5. Izhodišča za delovni obisk ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon 1. julija 2022 v Berlinu in Informacija o nameravanem podpisu Skupnega akcijskega načrta med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo (2022–2024), Poročevalka: Tanja Fajon

6. Informacija o predstavitvenem obisku ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti v Porabju 29. junija 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matej Arčon

7. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku predsednice Republike Kosovo dr. Vjose Osmani - Sadriu 4. in 5. julija 2022 v Republiki Sloveniji, Poročevalka: Tanja Fajon

8. Predlog sklepa o potrditvi zapisnika 28. zasedanja Stalne slovensko-avstrijske komisije za mejo od 8. do 10. novembra 2021 na Dunaju, Poročevalka: Tanja Fajon

9. Predlog sklepa o potrditvi zapisnika 10. zasedanja Mešane slovensko-italijanske komisije za vzdrževanje državne meje 1. in 2. decembra 2021 v Gorici, Poročevalka: Tanja Fajon

10. Poročilo o srečanju predsednikov Republike Slovenije, Republike Avstrije in Republike Hrvaške 2. in 3. junija 2022 na Brionih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

11. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z odstopom od nakupa osemkolesnikov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

12. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna za dvig najvišjega možnega obsega izdatkov za zdravstveno blagajno na podlagi spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, Poročevalec: Klemen Boštjančič

13. Predlog mnenja o začetku postopka za oceno ustavnosti 3. točke prvega odstavka 197. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan