Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 3. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnin v k. o. 680 Tezno v naravi deli cestišč ob Tehniškem šolskem centru Maribor v last Mestni občini Maribor, Poročevalec: dr. Igor Papič

2. Predlog soglasja k oddaji skladiščnega prostora v lasti Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v dolgoročni zakup, Poročevalec: Matjaž Han

3. Predlog soglasja k dolgoročnemu zakupu nepremičnin Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Poročevalec: Matjaž Han

4. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca nepremičnin na področju urejanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 173 Parmova, v območju prostorske enote PE2, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

5. Predlog določitve Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za upravljavca zemljišča v k. o. 1483 Kandija, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

6. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca nepremičnin v Republiki Hrvaški,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

7. Predlog določitve Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij za upravljavca na nepremičninah v uporabi Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob in Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor, Odprti oddelek Rogoza, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

8. Predlog seznanitve z vsebino izvensodne poravnave Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij v predhodnem postopku in uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

9. Poročilo o uresničevanju Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leto 2021, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

10. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorja v Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije za leto 2020 in 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

10A. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, Poročevalec: Matjaž Han

10B. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, Poročevalec: Matjaž Han

11. Predlog soglasja k imenovanju Zdravstvenega sveta, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

12. Predlog podaljšanja mandata zaradi izvolitve za podpredsednika Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

13. Predlog odločbe o nadomestilu plače po prenehanju funkcije državne sekretarke v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Luka Mesec

13A. Predlog soglasja ministrici za kulturo v Ministrstvu za kulturo za opravljanje dopolnilnega dela, Poročevalka: dr. Asta Vrečko