Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o socialnih transferjih za junij 2022

Objavljamo poročilo o socialnih prejemkih za mesec junij 2022, ki jih izplačuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) ter občine.

Poročilo vsebuje informacije o dinamiki zneskov socialnih transferjev in števila upravičencev do njih. Omogoča mesečni pregled dinamike in obsega transferjev na podlagi istih meril oz. enotnega pristopa za vse transferje. Poročilo trenutno zajema 28 različnih socialnih transferjev, vključno z nadomestilom za brezposelnost.

Namen poročila je širšo javnost informirati o gibanjih socialnih transferjev, omogočiti njihovo redno spremljanje, oblikovanje politik ter tudi povečati preglednost in politično odgovornost, kar pomeni, da je mogoče spremembe politike jasno prepoznati v dinamiki plačanih transferjev ali v številu upravičencev.