Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 2. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Letno poročilo o delu Državnega odvetništva Republike Slovenije za leto 2021, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1A. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije št. 21400-5/2022/2 z dne 14. 4. 2022 o nastanitvi otrok iz sirotišnice iz Ukrajine in spremljevalnega osebja z lastnimi otroki, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

1B. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije št. 21400-6/2021/6 z dne 17. 12. 2021 o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

2. Poročilo o izvajanju časovnice prevzema zaposlenih, finančnih sredstev ter dokumentacije informacijsko strojne in programske opreme med Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za javno upravo, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

3. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Notarske zbornice Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

4. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah Ustavnega sodišča Republike Slovenije preko načrtovanih pravic porabe,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

4A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MDDSZ, URSZR, MZ, MF),  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

III. ZADEVE EU

5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijski varnosti v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije, Poročevalec: Igor Eršte

5A. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o vključitvi kršitve omejevalnih ukrepov Unije med področja kriminala iz člena 83(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

6. Prispevki Republike Slovenije mednarodnim in drugim organizacijam s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2022 in 2023, Poročevalka: Tanja Fajon

7. Informacija o predstavitvenem obisku ministra brez resorja, pristojnega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, Mateja Arčona pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti v Avstriji 22. junija 2022,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matej Arčon

8. Informacija o predstavitvenem obisku ministra brez resorja, pristojnega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, Mateja Arčona pri slovenski narodni skupnosti na Hrvaškem 27. junija 2022, Poročevalec: Matej Arčon

8A. Informacija o udeležbi delegacije Ministrstva za notranje zadeve pod vodstvom državne sekretarke Tine Heferle na videokonferenčnem srečanju držav Salzburškega foruma 28. junija 2022, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

9. Poročilo o delovnem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 27. in 28. aprila 2022 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

10. Poročilo o uradnem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja od 19. do 21. maja 2022 na Poljskem,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon