Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 2. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na parceli št. 876/1, k. o. 657 Maribor Grad v lasti Univerze v Mariboru za izgradnjo radijske bazne postaje mobilnega javnega radijskega omrežja s služnostnim upravičencem Telemach, d. o. o., Ljubljana-Črnuče, Poročevalec: dr. Igor Papič

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

2. Podatki o sklenjenih sodnih in izvensodnih poravnavah,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

3. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Murska Sobota, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

4. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Luka Mesec

5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Luka Mesec

6. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Luka Mesec

7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Luka Mesec

7A. Predlog razrešitve direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino, Poročevalec: Marjan Šarec

7B. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino, Poročevalec: Marjan Šarec

7C. Predlog razrešitve glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

7Č. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavne inšpektorice v Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

8. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Geodetskega inštituta Slovenije, Poročevalec: Uroš Brežan

10. Predlog razrešitve člana Sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Poročevalec: Matjaž Han

11. Predlog imenovanja članov Nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, Poročevalec: Matjaž Han

12. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice Ministrstva za finance v Administrativnem svetu Razvojne banke Sveta Evrope, Poročevalec: Klemen Boštjančič

12A. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

12B. Predlog razrešitve in imenovanja članov ter namestnikov članov v Ekonomsko-socialni svet, Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

13. Predlog soglasja državnemu sekretarju v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije za opravljanje dopolnilnega dela, Poročevalka: Petra Škofic