Skoči do osrednje vsebine

Povabilo k oddaji predlogov na osnutek Metodologije za oceno učinkov predpisov na različna družbena področja

Na Ministrstvu za javno upravo smo v sodelovanju z različnimi deležniki pripravili osnutek Metodologije za oceno učinkov predpisov, s ciljem, da bi imeli pripravljavci predpisov na voljo primerna orodja za ocenjevanje učinkov. Pridobiti želimo odzive strokovne in širše javnosti, zato zainteresirano javnost vabimo k sodelovanju. Veseli bomo predlogov, pripomb ali mnenj na osnutek metodologije.

Na Ministrstvu za javno upravo (MJU) si prizadevamo za dvig kakovosti priprave predpisov, k čemur prispeva tudi priprava kakovostnih ocen učinkov predlogov predpisov. 

Priprava metodologije za izdelavo ocen učinkov predlogov predpisov na različna družbena področja (na gospodarstvo, na okolje in prostor, na socialno in druga področja) izhaja iz Akcijskega načrta za izboljšanje procesa priprave predpisov, sprejetega za obdobje 2019–2022.

Jeseni 2021 smo na MJU začeli s projektom e-Predpisi, v okviru katerega smo pristopili k procesu soustvarjanja metodologij za ocene učinkov z uporabo inovativnih metod ter v sodelovanju s ključnimi deležniki. Najprej smo opravili analizo mednarodnih praks uporabljenih metodologij v drugih evropskih državah, v nadaljevanju smo se skupaj z nosilci posameznih področij na delavnicah lotili pregleda obstoječega stanja v Sloveniji ter priprave novih metodoloških usmeritev na posameznih področjih.

Osnutek metodologije in Obrazec za podajanje predlogov sprememb na osnutek metodologije, sta objavljena tudi na podstrani Javne objave.

Cilj je dobiti povratno informacijo različnih deležnikov, ki so že sodelovali pri pripravi oblikovanja metodologije kot tudi tistih, ki še niso bili vključeni v pripravo dokumenta, saj je pomembno mnenje vse strokovne in širše javnosti.

Odzive je možno oddati do ponedeljka, 18. julija 2022 na naslov gp.mju@gov.si