Skoči do osrednje vsebine

Javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za strateška dokumenta s področij ribištva, akvakulture in predelave

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da začenja z javno razgrnitvijo okoljskega poročila in dodatka. Dokumenta sta bila v okviru postopka celovite presoje vpliva na okolje narejena za Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2021-2030 (NSNA) in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v RS za obdobje 2021-2027 (OP ESPRA). Javna razgrnitev dokumentov bo trajala do 15. 7. 2022.

Delo na ribiški ladji

Delo na ribiški ladji | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

NSNA 2021-2030 je bil pripravljen na podlagi Strateških smernic Evropske komisije za razvoj EU akvakulture in predstavlja podlago za nadaljnji razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji. OP ESPRA 2021-2027 pa je bil pripravljen na podlagi Uredbe (EU) št. 2021/1060 in Uredbe (EU) št. 2021/1139. Ko ga bo potrdila Evropska komisija, bo ponujal številne možnosti črpanja sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v perspektivi 2021-2027. Gre za ambiciozen dokument, ki sledi ciljem Zelenega dogovora, Strategije od vil do vilic ter Strategije za biotsko raznovrstnost 2030, omogoča pa nadaljnji trajnostni razvoj sektorjev morskega gospodarskega ribolova, akvakulture in predelave, prav tako pa izvajanje okoljske in celostne pomorske politike ter lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (angleško: Community Led Local Development - CLLD).

Okoljsko poročilo in dodatek sta na strateški ravni presojala morebitne vplive obeh dokumentov na okolje, pripravljena pa sta v skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje. Skladno s 17. členom navedene Uredbe je del postopka tudi javna razgrnitev dokumentov, v okviru katere se izvede tudi njihova javna predstavitev. Ta bo potekala 6. julija 2022 ob 9. uri preko spleta. 

V okviru javne razgrnitve se pripombe in predlogi zbirajo na e-naslovu espra.mkgp@gov.si, k sodelovanju pa sta vabljeni vsa strokovna in tudi splošna javnost.

Dodatne informacije: