Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 4. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.2. Predlog sklepa o soglasju k omejitvam vpisa in povečanju vpisnih mest za tujce iz držav nečlanic Evropske unije v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru v študijskem letu 2022/2023, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.3. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti devetega odstavka 56. člena Zakona o vinu, tretjega odstavka 79. člena in 77.c člena v zvezi s 17.b členom Zakona o gozdovih in 4. točka tretjega odstavka 60. člena ter četrtega odstavka 64. člena v zvezi z 11. točko prvega odstavka 64. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku, Poročevalka: Irena Šinko

1.4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Kooperativno republiko Gvajano o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo, Poročevalka: Irena Šinko

1.7. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 21. junija 2022 v Luksemburgu, Poročevalka: Tanja Fajon

1.8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Digitalni skupščini 21. in 22. junija 2022 v Toulousu, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

1.9. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o njegovi udeležbi na vrhu in poslovnem forumu pobude Tri morja 20. in 21. junija 2022 v Rigi, Poročevalka: Tanja Fajon

II. LISTA B

2. Predlog priprave poročil o pravnih podlagah za projekte uvrščene v načrt razvojnih programov leta 2022 in poročil o podzakonskih predpisih in sklepih, ki nimajo pravne podlage v zakonu, Poročevalec: Klemen Boštjančič

3A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

4.1. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo

4.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo

4.3. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo

4.9. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Hiša za otroke

4.10. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

4.11. Predlog mnenja o kandidatih, prijavljenih na eno razpisano mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na Sodišču Evropske unije v Luxembourgu

4.12. Predlog imenovanja na seznam namestnikov izvoljenega sodnika za odločanje v posameznih zadevah na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strassbourgu

4.13. Predlog uvrstitev funkcij državnih sekretarjev v plačni razred

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog razrešitve direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

5.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

5.3. Predlog imenovanja državne sekretarke v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Poročevalka: Petra Škofic

5.4. Predlog za imenovanje članov sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, Poročevalec: Matjaž Han

5.5. Predlog za odpoklic dveh članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., Poročevalec: Klemen Boštjančič

7. Predlog uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, Poročevalec: Matjaž Han

8. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

9. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

10. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida, Poročevalec: Uroš Brežan