Skoči do osrednje vsebine

Zlati znak policije za sodelovanje

V petek, 10. junija 2022, je v prostorih Policijske akademije v Tacnu potekala svečana slovesnost ob dnevu policije, kjer so predstavniki policije podelili priznanje policije, Zlati znak policije za sodelovanje, Uradu Vlade RS za narodnosti. Priznanje je v imenu urada prevzel direktor urada, mag. Stanko Baluh.

Policija je Zlati znak za sodelovanje uradu podelila za večletno odlično sodelovanje pri opravljanju nalog, povezanih s krepitvijo in razvojem varnosti na področju reševanja problemskih vprašanj, ki se nanašajo na območja, kjer živi romska skupnost, in ki so bile opravljene na sistemski, strateški predvsem pa tudi operativni ravni. Sodelovanje urada s policijo je potekalo na vseh ravneh, in sicer pri delu odborov državnega zbora in državnega sveta, vladne Komisije za zaščito romske skupnosti in Delovne skupine za obravnavo romske problematike, še posebej intenzivno pa skozi aktivnosti projekta Nacionalna platforma za Rome, pripravo Priročnika o prepoznavanju zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti in o ukrepanju v teh primerih ter usposabljanj, ki se izvajajo na podlagi priročnika v okoljih, kjer Romi živijo in kjer je zaznati te škodljive prakse.