Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 1. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog odgovora na Sklep Državnega sveta glede zaključkov posveta Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, Poročevalka: Irena Šinko

2A. Predlog sklepa o razporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MZ, FURS),  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

III. ZADEVE EU

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Kooperativno republiko Gvajano o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo, Poročevalka: Irena Šinko

3A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Digitalni skupščini 21. in 22. junija 2022 v Toulousu, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

4. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o njegovi udeležbi na vrhu in poslovnem forumu pobude Tri morja 20. in 21. junija 2022 v Rigi, Poročevalka: Tanja Fajon

5. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na 63. zasedanju skupščin unij in generalne skupščine držav članic Svetovne organizacije za intelektualno lastnino od 14. do 22. julija 2022 v Ženevi,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

6. Izhodišča za udeležbo predstavnice Republike Slovenije na 3. izrednem zasedanju pogodbenic Aarhuške konvencije (ExMoP3) in 26. sestanku delovne skupine pogodbenic Aarhurške konvencije (26WPG) od 22. do 24. junija 2022 v Ženevi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

7. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 19. sestanku Odbora OECD za statistiko in politiko statistike 22. in 23. junija 2022 v Ženevi,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

8. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti devetega odstavka 56. člena Zakona o vinu, tretjega odstavka 79. člena in 77.c člena v zvezi s 17.b členom Zakona o gozdovih in 4. točka tretjega odstavka 60. člena ter četrtega odstavka 64. člena v zvezi z 11. točko prvega odstavka 64. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku, Poročevalka: Irena Šinko

8A. Predlog odgovora na dopolnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, četrtega odstavka 32. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in 3. točke tretjega odstavka 74. člena ter prvega odstavka in 2. točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah ter na zahtevo za začasno zadržanje 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan