Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 1. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in zagotovitvi pravic porabe pri proračunskem uporabniku 1620 Finančna uprava Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

1A. Predlog sklepa o soglasju k omejitvam vpisa za tujce iz držav nečlanic Evropske unije v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru v študijskem letu 2022/2023, Poročevalec: dr. Igor Papič

III. ZADEVE EU

4. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 21. junija 2022 v Luksemburgu, Poročevalka: Tanja Fajon

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

5. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dana Juvana na Ministrski konferenci o staranju Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE) 16. in 17. junija 2022 v Rimu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec