Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 1. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

1. Predlog uvrstitev funkcij državnih sekretarjev v plačni razred, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

1A. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici in pomočnikoma direktorice Nacionalnega inštituta za biologijo iz naslova izvajanja javne službe za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

1B. Predlog soglasja k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Slovenske akreditacije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

1C. Predlog razrešitve s položaja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

1Č. Predlog razrešitve s položaja generalne direktorice Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

3. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Onkološkega inštituta Ljubljana, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

4. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Celje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

5. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

6. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

7. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

7A. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Hiša za otroke, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

7B. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

7C. Predlog mnenja o kandidatih, prijavljenih na eno razpisano mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na Sodišču Evropske unije v Luxembourgu, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

7Č. Predlog imenovanja na seznam namestnikov izvoljenega sodnika za odločanje v posameznih zadevah na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strassbourgu, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

8. Predlog soglasja državnemu sekretarju v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za opravljanje dopolnilnega dela, Poročevalec: dr. Igor Papič

9. Predlog soglasja ministru za izobraževanje, znanost in šport za opravljanje dopolnilnega dela, Poročevalec: dr. Igor Papič

10. Predlog soglasja državnemu sekretarju v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za opravljanje dopolnilnega dela, Poročevalec: dr. Igor Papič

11. Predlog odločbe o nadomestilu plače po prenehanju funkcije državnega sekretarja v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

12. Predlog odločbe o nadomestilu plače po prenehanju funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Matjaž Han

13. Predlog odločbe o nadomestilu plače po prenehanju funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Matjaž Han

14. Predlog odločbe o nadomestilu plače po prenehanju funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Igor Papič

15. Predlog odločbe o nadomestilu plače po prenehanju funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Igor Papič