Skoči do osrednje vsebine

Odziv na stališče Fiskalnega sveta do koalicijske pogodbe

Vlada podpira delo Fiskalnega sveta kot neodvisnega in samostojnega organa, ki bdi nad javnofinančno politiko države. Predsednik vlade dr. Robert Golob je že na nedavnem srečanju z vodstvom Fiskalnega sveta izrazil interes za prihodnje tvorno sodelovanje in konstruktiven dialog o pomembnih vprašanjih javnofinančne stabilnosti.

Slovenija se tako kot preostali svet sooča s številnimi izzivi. Epidemija covida-19, vojna v Ukrajini in inflacija so pripeljali do vseobsegajoče draginje, kar zahteva ukrepanje vlade na različnih področjih. Koalicijski partnerji so v koalicijski pogodbi, ki je bila podpisana v teh negotovih in zahtevnih razmerah, identificirali ključne potrebe države. Kot je bilo pojasnjeno ob podpisu dogovora, ki predstavlja usmeritve in politične prioritete vlade pod vodstvom dr. Roberta Goloba za naslednja dva mandata, bodo zaradi zaostrenih okoliščin partnerji koalicijski dogovor po potrebi dopolnjevali vsake pol leta. Tveganj, ki jih izpostavlja Fiskalni svet, se vlada zaveda in jih bo upoštevala pri snovanju konkretnih ukrepov.

Na realno zmožnost realizacije ciljev bodo v prihajajočem obdobju pomembno vplivali številni navedeni dejavniki. Vlada Republike Slovenije bo tako v naslednjih mesecih svoje napore vlagala v nujne kratkoročne ukrepe kot tudi v začetek reševanja dolgoročnejših sistemskih izzivov. Med nujne kratkoročne ukrepe sodijo predvsem ukrepi v zdravstvu, kjer je v pripravi interventni zakon in izhodna strategija iz pandemije covid-19 ter obvladovanje energetske ter prehranske draginje. Vlada si bo prizadevala, da bodo konkretni ukrepi oziroma koraki vzdržni in usklajeni s fiskalnimi zmožnostmi države, ter se tudi zaveda, je potrebno poiskati dodatne prilive za potrebe, ki so bile izpostavljene kot prioritetne. Vlada se želi izogniti povečanju davčnih obremenitev, zato bo iskala priložnosti, ki jih ponujajo investicijska vlaganja v zeleno in digitalno preobrazbo. Da bo vzdržnost ukrepov večja, je pomembno pravilno investiranje v produktivne naložbe, ki bodo med drugim povečevale tudi prilive v državni proračun.