Skoči do osrednje vsebine

Realizacija državnega proračuna v prvih petih mesecih letošnjega leta

Državni proračun je po preliminarnih podatkih v prvih petih mesecih letošnjega leta zabeležil približno 5,30 milijarde evrov prihodkov, kar je 783,5 milijona evrov oziroma 17,3 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Odhodki so medtem znašali nekaj več kot 5,32 milijarde evrov in so bili za 538,2 milijona evrov ali 9,2 % nižji od enakega obdobja lani. Proračunski primanjkljaj je v prvih petih mesecih tako znašal 21,8 milijona evrov. Samo maja pa je proračun beležil 89,4 milijona evrov presežka.

Prilivi od davčnih prihodkov so v prvih petih mesecih letos dosegli nekaj manj kot 4,39 milijarde evrov in so za 19,2 % ali 705,4 milijona evrov višji kot v enakem lanskem obdobju.

Visoka zaposlenost in stabilen trg dela sta prispevala k rasti prihodkov od dohodnine, ki so se zvišali za 6,2 % na 744,7 milijona evrov.

Prilivi od davka na dodano vrednost so dosegli približno 1,89 milijarde evrov, kar je 23,1 % oziroma 355,5 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. To je odraz gospodarske aktivnosti, ki jo spodbujajo investicije in živahna zasebna potrošnja.

Prilivi od davka od dohodka pravnih oseb so se zahvaljujoč dobremu poslovanju podjetij zvišali za 40,7 % oziroma za 216,5 milijona evrov na 748,8 milijona evrov. Prihodki od trošarin pa so dosegli 538,1 milijona evrov in so bili za 0,6 % ali 3,4 milijona evrov višji kot v enakem obdobju lani.

Nedavčni prihodki so v prvih petih mesecih dosegli 297,4 milijona evrov in so za 111,7 milijona evrov ali 27,3 % nižji kot v enakem obdobju lani. Lani smo prejeli 164 milijonov evrov prihodkov iz podeljenih koncesij za radijske frekvence, medtem ko jih letos ne bomo.

Prejeta sredstva iz Evropske unije so v obravnavanem obdobju dosegla 513,4 milijona evrov, kar je 142,4 milijona evrov več kot v prvih petih mesecih lanskega leta.

Za stroške dela ožje državne uprave smo v petih mesecih namenili 612,8 milijona evrov oziroma 39,5 milijona evrov ali 6,1 % manj kot v enakem obdobju lani. Znižanje je v večji meri posledica neizplačila dodatkov za delo v posebnih pogojih in tveganih razmerah.

Izdatki za obresti so v obravnavanem obdobju dosegli 345,9 milijona evrov, kar je 78,9 milijona evrov manj kot v prvih petih mesecih lani.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom smo letos namenili 801,7 milijona evrov, kar je 35,8 % ali 446,3 milijona evrov manj kot lani. Za 22,4 milijona evrov ali 24,7 % so se zaradi nižjega števila nezaposlenih znižali transferi nezaposlenim.

Za investicije je državni proračun v prvih petih mesecih namenil 334,4 milijona evrov oziroma 75,4 milijona evrov ali 29,1 % več kot v enakem obdobju lani.