Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar za obrambo o možnostih učinkovitejše pomoči ob neurjih

Po včerajšnjih neurjih s točo in močnim vetrom, ki so prizadela celjsko, koroško in dolenjsko regijo ter Zasavje in Kamnik, sta državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved in republiški poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan obiskala občini Šentjernej in Šmarješke Toplice ter se seznanila s škodo.

V občini Šentjernej sta se državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved in poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije sestala s tamkajšnjim županom Jožetom Simončičem, občinskim poveljnikom štaba Civilne zaščite Boštjanom Koširjem in gasilci. V pogovoru so predstavili prve ugotovitve stanja po neurju, govorili pa so tudi o aktiviranju in opremljenosti sil, vključenih v sistem zaščite, reševanja in pomoči, ter kaj enote potrebujejo za učinkovitejše delo. Včerajšnje neurje z močnim vetrom in točo je zalilo veliko stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij, močan veter je razkril strehe na več objektih, na nekaterih hišah je odneslo celotno streho. Veter je podrl številna drevesa in potrgal vodnike električne napeljave, neurje pa je ponekod povsem uničilo letošnje poljščine. Za odpravljanje posledic neurja so bili aktivirani vsi gasilci občine Šentjernej, prostovoljnih gasilskih društev Šentjernej, Orehovica, Gorenje Vrhpolje, Maharovec, Mokro Polje, Cerov Log, Dolenja Stara vas, Groblje, Ostrog in Stara vas-Loka, dežurni delavci javnega podjetja EDŠ Šentjernej in dežurni delavci Elektro Ljubljana. Na terenu je bilo več kot sto gasilcev in dežurnih delavcev.

Po srečanju z županom Občine Šentjernej in ogledu najbolj prizadetih delov te občine sta državni sekretar in poveljnik Civilne zaščite RS obiskala občino Šmarješke Toplice, kjer so bila najbolj prizadeta naselja Čelevec, Zbure, Koglo in Žaloviče. Po srečanju s podžupanom te očine in občinskim poveljnikom štaba Civilne zaščite Francem Anderličem je državni sekretar Rudi Medved dejal, da je želel z ogledom posledic neurja pridobiti širšo sliko tako o škodi kot o delovanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter prebivalcev. Zagotovil je, da bo država prizadetim območjem po ocenjeni škodi pomagala, pri tem pa izpostavil, da je sistem  izplačevanja pomoči preveč zapleten. Ukrepe za njegovo poenostavitev bi lahko sprejeli s sodelovanjem več ministrstev, saj je za učinkovito pomoč prizadetim pomembno, da je ta hitra. Opozoril je tudi, da je škode ob neurjih zaradi dotrajane infrastrukture več in dejal, da bo treba pogledati, kako posodabljati cestno, vodno in drugo infrastrukturo.

Republiški poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je tokratni odziv sil za zaščito, reševanje in pomoč ocenil kot hiter in dober v vseh občinah po Sloveniji. Kot je dejal, so neurja prizadela več kot 30 občin po Sloveniji, zaradi njih pa je bilo v centrih za obveščanje zabeleženih več kot 250 dogodkov, na katere se je odzvalo prek osemdeset gasilskih društev, komunalna, cestna in elektro podjetja, pa tudi prebivalci. 

V Občini Šmarješke Toplice so bili za odpravljanje posledic neurja aktivirani vsi gasilci občine Šmarješke Toplice, prostovoljnih gasilskih društev Šmarjeta, Bela Cerkev, Orešje in Zbure. Pri odstranjevanju podrtih dreves so sodelovali tudi dežurni delavci CGP Novo mesto. Pri popravilu ene od streh objekta se je poškodoval gasilec.

Državni sekretar Medved, poveljnik Civilne zaščite Šestan in lokalna predstavnika Civilne zaščite podajajo izjavo za medije

Državni sekretar Rudi Medved in republiški poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan z lokalnima predstavnikoma Civilne zaščite | Avtor Občina Šmarješke Toplice

1 / 2