Skoči do osrednje vsebine

1. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji dr. Darija Krajčiča imenovala za državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter mag. Majo Pak za direktorico Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma. Imenovala je tudi člane nadzornih svetov družb ELES, SODO, BORZEN in DRI.

Imenovanje državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada je imenovala dr. Darija Krajčiča za državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Dr. Darij Krajčič je univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, z magisterijem in doktoratom iz področja gozdarstva na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Pred imenovanjem v državnega sekretarja je bil vodja Območne enote Nazarje Zavoda za gozdove Slovenije.

Zakon o državni upravi določa, da državnega sekretarja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, ki vodi ministrstvo.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Vladi RS predlagala, da se dr. Darija Krajčiča imenuje za državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada razrešila in imenovala člane nadzornega sveta družbe ELES

Vlada je razrešila naslednje člane nadzornega sveta družbe ELES, d. o. o., sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja: Žarka Furmana, mag. Valentina Hajdinjaka, Emila Kumra in mag. Andreja Valentinčiča.

Vlada je s 4. junijem 2022 za preostanek mandata razrešenih članov nadzornega sveta družbe ELES imenovala mag. Andreja Ribiča, mag. Davida Skornšeka, Damjana Matičiča in Jožefa Klavdija Novaka.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada razrešila in imenovala člane nadzornega sveta družbe SODO

Vlada je razrešila naslednje člane nadzornega sveta družbe SODO, d. o. o.: Silva Soka in Martina Brataniča.

Vlada je s 4. junijem 2022 za preostanek mandata razrešenih članov nadzornega sveta družbe SODO imenovala Matejo Čuk Orel in Marka Topiča.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada imenovala nove člane nadzornega sveta družbe BORZEN

Vlada je s 3. junijem 2022 razrešila naslednje člane nadzornega sveta družbe BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o. : Petra Žmaka, Tomaža Kokota in Davorina Dimiča.

Vlada je s 4. junijem 2022 za dobo petih let imenovala nove člane nadzornega sveta družbe BORZEN, in sicer: Mojco Veljkovič, Žigo Fišerja in Ivano Nedižavec Korado.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada odpoklicala in imenovala člane nadzornega sveta skupščine DRI upravljanje investicij

Vlada je s 3. junijem 2022 odpoklicala naslednje člane nadzornega sveta družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., ki so predstavniki ustanovitelja: Klemena Babnika, Ljilijano Herga, dr. Petra Gašperšiča in Aleša Buležana.

Vlada je s 4. junijem 2022 za dobo 4 let imenovala nove člane nadzornega sveta DRI, in sicer: Simona Detelbacha, Branka Ribiča, Bojana Tičarja in Tanjo Šarabon.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada imenovala vršilko dolžnosti direktorice Javne agencije za civilno letalstvo

Vlada je s položaja direktorja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije s 5. junijem 2022 razrešila Roka Marolta in na mesto vršilke dolžnosti direktorja Javne agencije za civilno letalstvo imenovala Andrejo Kikec Trajković. Vršilka dolžnosti je imenovana od 6. junija 2022 in sicer do imenovanja novega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, za dobo največ šestih mesecev. Od leta 2012 je bila na Javni agenciji za civilno letalstvo zaposlena kot vodja Sektorja za navigacijske službe zračnega prometa.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada imenovala vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za finance

Vlada je za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za finance imenovala Roka Marolta.

Rok Marolt je diplomiran ekonomist in specialist managementa. Zadnja leta je bil direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije. Vlada ga je za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za finance imenovala s 6. junijem 2022, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 5. decembra 2022.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada za direktorico Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma imenovala mag. Majo Pak

Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo o imenovanju mag. Maje Pak za direktorico Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (STO), za obdobje petih let, in sicer od 6. junija 2022 do 5. junija 2027. Vlada Republike Slovenije je za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z mag. Majo Pak pooblastila ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana.

Svet STO je na svoji 7. redni seji z dne 3. junija 2022 sprejel sklep, s katerim je Vladi Republike Slovenije predlagal imenovanje mag. Maje Pak. Sedanji vršilki dolžnosti direktorja STO Iloni Stermecki se mandat izteče 5. junija 2022. Maja Pak ima dolgoletne izkušnje s področja turizma, tako z delom v privatnem turističnem sektorju kot z več kot osemletnim uspešnim vodenjem STO.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo