Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 2. redne seje Vlade Republike Slovenije

1. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija in vesolje) 9. in 10. junija 2022 v Luksemburgu, Poročevalec: Matjaž Han 

2. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 9. in 10. junija 2022 v Luksemburgu, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

4. Predlog razrešitve direktorice Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

5. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

6. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za logistiko in nabavo v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar 

7. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja v Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za logistiko in nabavo, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

8. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: mag. Tanja Fajon 

9. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: mag. Tanja Fajon 

10. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: mag. Tanja Fajon 

11. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za zadeve Evropske unije v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: mag. Tanja Fajon 

12. Predlog razrešitve s položaja generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: mag. Tanja Fajon 

13. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zadeve Evropske unije v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: mag. Tanja Fajon 

14. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: mag. Tanja Fajon 

15. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: mag. Tanja Fajon 

16. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: mag. Tanja Fajon 

17. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: mag. Tanja Fajon 

18. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan 

19. Predlog razrešitve in imenovanja članov upravnega odbora ARAO - Agencije za radioaktivne odpadke, Poročevalec: Uroš Brežan 

20. Predlog razrešitve in imenovanja predsednika sveta Agencije za energijo, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

23. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za investicije v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Igor Papič 

24. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Igor Papič 

25. Predlog za imenovanje vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Igor Papič

26. Predlog razrešitve generalnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec 

27. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec 

28. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec 

29. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec 

30. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec 

31. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec 

32. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

33. Predlog imenovanja okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

34. Predlog imenovanja okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

35. Predlog imenovanja okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani , Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

36. Predlog imenovanja vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

37. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

38. Predlog imenovanja vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije , Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

39. Predlog za imenovanje okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

40. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

41. Predlog imenovanja višje državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

41A. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

41B. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

41C. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

42. Predlog sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik