Skoči do osrednje vsebine

Dvojezičnost v letu rednih lokalnih volitev - VII. posvet o izvajanju dvojezičnosti v praksi

V Dobrovniku danes poteka VII. posvet o izvajanju dvojezičnosti devetih občin, kjer bivata italijanska in madžarska narodna skupnost. Tema letošnjega srečanja, ki ga organizira Ministrstvo za javno upravo, gosti pa ga Občina Dobrovnik, je namenjena vprašanjem izvajanja dvojezičnosti v letu številnih volitev. Zbrane je uvodoma (prek spletne povezave) pozdravil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki opravlja tekoče posle.
Govorec stoji pred govorniškim pultom, v ozadju prezentacija in slovenska, EU zastava in zastava občine gostiteljice

dr. Roman Lavtar, vodja Sektorja za lokalno samoupravo o pomenu dvojezičnosti | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 2

Minister Koritnik je v nagovoru izpostavil, da je pomembno krepiti zavest o dvojezičnosti v praksi: »Premagovanje razkoraka med predpisanim in dejanskim je ključ do uspeha, zato je izmenjava izkušenj o uveljavljanju dvojezičnosti v praksi za uveljavitev zakonodaje zelo koristna. Vaši napori, približati dvojezičnost vsakdanjim nalogam in pristojnostim občin, ki za prebivalce izvajajo različne javne službe in upravne naloge, so neprecenljivi. Naš skupni cilj je dvigniti raven dejanske, v praksi uveljavljene dvojezičnosti.«

Doslej je v organizaciji Ministrstva za javno upravo potekalo že šest podobnih posvetov, na katerih so bile  predstavljene številne prakse občinskih uprav, javnih podjetij in javnih zavodov, ki delujejo na dvojezičnih območjih. Gre za dragocen nabor orodij, ki s svojim vzorom pripravljajo pot preostalim.

»Takšni posveti so del skupnih naporov predstavnikov občin in njihovih uprav, predstavnikov samoupravnih narodnih skupnosti ter predstavnikov državnih organov krepiti zavedanje, da nas dvojezičnost vse bogati,« je še dodal Koritnik ter spomnil, da je leto 2022 »super volilno leto«, ko bodo v mesecu novembru izvedene tudi redne lokalne volitve, na katerih se poleg županov voli tudi člane občinskih svetov, med drugim tudi člane občinskega sveta – predstavnike madžarske in italijanske narodne skupnosti. V skladu z  zakonom takrat hkrati potekajo tudi volitve v svete samoupravnih narodnih skupnosti.

Posveti so namenjeni predvsem postopni odpravi razkoraka med s predpisi, določenimi obveznostmi občinskih organov in dejanskim izvajanjem dvojezičnosti v praksi. Ustava Republike Slovenije namreč zavezuje občinske organe k ravnanjem pozitivne diskriminacije predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Govorci na srečanju so spregovorili o vlogi državnih organov pri izvedbi volitev svetov samoupravnih narodnih skupnosti, o pravnih podlagah za volitve samoupravnih narodnih skupnosti, o sestavi volilnih imenikov državljanov in o izkušnjah z organizacijo volitev v zahtevnih epidemioloških pogojih.

Predstavnika Posebnih občinskih volilnih komisij iz občin z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo sta predstavila posebnosti pri rednih lokalnih volitvah in volitvah svetov narodnih skupnosti na Obali in Pomurju.