Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 1. redne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog imenovanja generalne sekretarke Vlade Republike Slovenije, poročevalec: dr. Robert Golob

2. Predlog sklepa o prenehanju opravljanja funkcije dosedanje vršilke dolžnosti generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije, poročevalec: dr. Robert Golob

3. Predlog imenovanja podpredsednice in podpredsednikov Vlade Republike Slovenije, poročevalec: dr. Robert Golob    Gradivo

4. Predlog sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Odbora Vlade Republike Slovenije za državno ureditev in javne zadeve, poročevalec: dr. Robert Golob    Gradivo

5. Predlog sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Odbora Vlade Republike Slovenije za gospodarstvo, poročevalec: dr. Robert Golob    Gradivo

6. Predlog sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, poročevalec: dr. Robert Golob    Gradivo

7. Predlog sklepa o določitvi uradne osebe Vlade Republike Slovenije, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja, poročevalec: dr. Robert Golob  

8. Predlog pooblastila za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah, poročevalec: dr. Robert Golob  

9. Predlog načina delovanja Vlade Republike Slovenije, poročevalec: dr. Robert Golob

10. Predlog sklepa o določitvi števila delovnih mest, za katera se lahko v kabinetu sklenejo delovna razmerja za določen čas, poročevalec: dr. Robert Golob

11. Predlog soglasja Vlade Republike Slovenije k uvrstitvi javnih uslužbencev, vezanih na osebno zaupanje funkcionarja, v plačni razred, poročevalec: dr. Robert Golob

12. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

13. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil, poročevalec: dr. Robert Golob    Gradivo

14. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

15. Predlogi ugotovitvenih sklepov o prenehanju opravljanja funkcije dosedanjih državnih sekretarjev, 10006-30/2022Poročevalec: dr. Robert Golob

16. Predlog imenovanja državnih sekretarjev v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Robert Golob

17. Predlog imenovanja državnih sekretarjev v ministrstvih in vladnih službah

17.1. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Luka Mesec

17.2. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Luka Mesec 

17.3. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za finance, Poročevalec: Klemen Boštjančič

17.4. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za finance, Poročevalec: Klemen Boštjančič

17.5. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Matjaž Han

17.6. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Matjaž Han

17.7. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Igor Papič

17.8. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Igor Papič

17.9. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalka: mag. Sanja Ajanović Hovnik

17.10. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalka: mag. Sanja Ajanović Hovnik

17.11. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

17.12. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

17.13. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

17.14. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan

17.15. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan

17.16. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec

17.17. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec

17.18. Predlogi imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

17.19. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

17.20. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

17.21. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

17.22. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

17.23. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za infastrukturo, Poročevalec: mag. Boštjan Kumer

17.24. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za infastrukturo, Poročevalec: mag. Boštjan Kumer

17.25. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: mag. Tanja Fajon

17.26. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalka: mag. Tanja Fajon

17.27. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

17.28. Predlog imenovanja državne sekretarke v Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Poročevalec: Matej Arčon

17.29. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

18. Predlog razrešitve direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Poročevalec: dr. Robert Golob

19. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Poročevalec: dr. Robert Golob

20. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

21. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Poročevalec: dr. Robert Golob

22. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Poročevalec: dr. Robert Golob

23. Predlog razrešitve generalnega direktorja policije, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

24. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Policije, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

25. Predlog razrešitve direktorja Slovenske obveščevalno–varnostne agencije, Poročevalec: dr. Robert Golob

26. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Slovenske obveščevalno–varnostne agencije, Poročevalec: dr. Robert Golob

27. Predlog razrešitve generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec

28. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec

29. Predlog razrešitev generalnih sekretarjev v ministrstvih

29.1. Predlog razrešitve generalne sekretarke v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Igor Papič

29.2. Predlog razrešitve generalne sekretarke v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalka: Irena Šinko

29.3. Predlog razrešitve generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalka: mag. Sanja Ajanović Hovnik

29.4. Predlog razrešitve generalnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

29.6. Predlog razrešitve generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

29.7. Predlog razrešitve generalnega sekretarja v Ministrstvu za finance, Poročevalec: Klemen Boštjančič

29.8. Predlog razrešitve generalne sekretarke v Ministrstvu za infrastrukturo, Poročevalec: mag. Boštjan Kumer

29.9. Predlog razrešitve generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

30. Predlog imenovanj vršilcev dolžnosti generalnih sekretarjev v ministrstvih

30.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Matjaž Han

30.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

30.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalka: Irena Šinko

30.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

30.5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne sekretarke v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalka: mag. Sanja Ajanović Hovnik

30.6. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Luka Mesec

30.7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za infrastrukturo, Poročevalec: mag. Boštjan Kumer

30.8. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan

30.9. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu zunanje zadeve, Poročevalka: mag. Tanja Fajon

30.10. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

30.12. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport , Poročevalec: dr. Igor Papič

32. Predlog razrešitve direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Poročevalec: Klemen Boštjančič

34. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za zdravstveno ekonomiko, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

35. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za zdravstveno varstvo, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

36. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

38. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

39. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorice Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Poročevalec: Klemen Boštjančič

40. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

41. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalka: mag. Sanja Ajanović Hovnik

43. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

44. Predlog kandidature za ponovno članstvo v Odboru Združenih narodov za človekove pravice za obdobje 2023–2026, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

45. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za javno zdravje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

46. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

47. Predlog priprave pregleda novih zaposlitev in premestitev v obdobju od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022, poročevalec: dr. Robert Golob    Gradivo