Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 384. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog za poplačilo stroškov Evangeličanski humanitarni organizaciji (EHO) – Podpornica za izvajanje celostne oskrbe bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah z namenom preprečevanja širjenja, omilitev, obvladovanja, okrevanja in odpravo posledic COVID-19, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

2. Predlog soglasja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrane v letu 2022, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

3. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

4. Predlog za uvrstitev novega projekta 1912-22-0004 Sistem za odzivanje na nesreče v Severnem Jadranu v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

5. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob zaposlitvi v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na delovno mesto pod šifro 893 – Sekretar v Kabinetu ministra, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

6. Predlog soglasja k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve Republike Slovenije, Predlagateljica: vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade

7. Predlog imenovanja direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo