Skoči do osrednje vsebine

Objava prejemnikov sredstev

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vsako leto (do 31. maja) v skladu z veljavnimi evropskimi predpisi objavi vse prejemnike sredstev, ki so prejeli sredstva iz evropskih kmetijskih skladov v preteklem evropskem proračunskem letu.

Objava prejemnikov

V skladu z uredbo Komisije (EU) št. 908/2014 in uredbo Komisije (EU) št. 1306/2013 je ARSKTRP na spodnji povezavi objavila vse prejemnike sredstev, ki so prejeli sredstva iz evropskih kmetijskih skladov v evropskih proračunskih letih 2020 in 2021.

Vsebina objave:

 • Objavljeni so vsi prejemniki: fizične in pravne osebe.
 • Objavi se:
  • ime in priimek upravičenca / ime pravne osebe;
  • v primeru fizičnih oseb, ki skupno prejmejo 1.050 € ali manj, je namesto imena in priimka objavljena 5-mestna koda;
  • občina in upravna enota;
  • skupni znesek plačila za vsak ukrep posebej. Upošteva se skupni znesek izplačanih javnih sredstev (vključno z nac. deležem), upoštevajo se tudi negativni zneski (kompenzacije oz. vračila);
 • Iskalnik ne izpisuje prejemnikov sredstev za nacionalne ukrepe, ki so 100 % financirani iz slovenskega proračuna (de minimis, naravne nesreče, sofinanciranje zavarovalnih premij, komasacije, društva ipd.).
 • Skupni znesek vseh izplačil za vse ukrepe skupaj.
 • Vrsta in opis ukrepa.

Evropski kmetijski skladi:

Iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada – EKJS so financirani:

 • ukrepi oz. sheme neposrednih plačil
 • ukrepi kmetijskih trgov: ukrepi zunanje trgovine, intervencij in promocije
 • ukrepi na področju čebelarstva

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP so financirani:

 • ukrepi Programa razvoja podeželja 2007-2013
 • ukrepi Programa razvoja podeželja 2014-2020

Obvestilo o objavi in obdelavi podatkov o upravičencih