Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 383. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o izvajanju Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

2. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

3. Predlog nacionalnega programa za izvajanje Sklada za notranjo varnost v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2027 in Predlog metodologije za vzpostavitev okvira smotrnosti za izvajanje Sklada za notranjo varnost v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2027, predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

4. Skupščina DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Letno poročilo družbe DRI d. o. o. za leto 2021 in konsolidirano poročilo skupine DRI za leto 2021, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

5. Predlog soglasja k Programu dela in finančnem načrtu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za leto 2022, predlagateljica: vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade  

6. Predlog za uvrstitev projekta 2611-22-0930 Gradnja Centra starejših KO-RA, Ravne na Koroškem v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

7. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-22-0012 Novogradnja Gimnazije Šentvid v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

8. Predlog za uvrstitev projekta 3340-22-0053 Celostna obnova grajsko-samostanskega objekta Bistra v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za kulturo    Gradivo

9. Predlog za uvrstitev projekta 3340-22-0054 Občina Gorenja vas-Poljane - Kulturni dom Poljane v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za kulturo    Gradivo

10. Predlog za uvrstitev projekta 3340-22-0055 Izgradnja večnamenskega doma v Škocjanu v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister za kulturo    Gradivo

10A. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Suverenega vojaškega bolničarskega reda svetega Janeza iz Jeruzalema, z Rodosa in Malte, predlagatelj: minister za zunanje zadeve    Gradivo

11. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na vrhu voditeljev držav, udeleženk Procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi 10. junija 2022 v Solunu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

12. Poročilo o udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na slovesnosti ob 30. obletnici Zveze slovenskih društev na Hrvaškem 10. maj 2022 na Reki, Hrvaška, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

13. Poročilo o obisku ministrske delegacije za notranje zadeve Republike Slovenije 11. in 12. maja 2021 v Republiki Portugalski in na Madžarskem, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

14. Predlog mnenja o Predlogu zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZNNŠP), prva obravnava, EPA 2707-VIII, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina 5000 volivk in volivcev, Predlagatelj: minister za finance

15. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2022 in 2023 – trajni in začasni prenosi kvot med organi državne uprave, Predlagatelj: minister za javno upravo

16. Predlog sklepov o določitvi skupnega obsega sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti za javne uslužbence plačne skupine B, določitvi dela plače za redno delovno uspešnost za direktorja in podaji soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti za namestnika direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za mesece januar do december 2021, Predlagateljica: vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade

17. Predlog razrešitve generalne sekretarke v Ministrstvu za okolje in prostor, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

18. Predlog odločbe o nadomestilu plače po prenehanju funkcije državne sekretarke v Kabinetu predsednika vlade, Predlagatelj: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije

19. Predlog sklepa o izplačilu odpravnine ob upokojitvi državnemu sekretarju v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Predlagatelj: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije

20. Predlog sklepa o izplačilu odpravnine ob upokojitvi državnemu sekretarju v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Predlagatelj: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije