Skoči do osrednje vsebine

Zavezanci za odmero obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 lahko na eDavkih že preverijo, ali bodo prejeli novo odločbo

Nove odločbe bodo sredi junija 2022 izdane le tistim zavezancem, ki so zaradi uporabe napačnih vhodnih podatkov s strani Geodetske uprave prejeli napačne odmere obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Ostali zavezanci, ki novih odločb ne bodo prejeli, pa se vseeno ne strinjajo s svojo odmero, lahko najpozneje do 6. 6. 2022 vložijo pritožbo.

Kako preverim, ali mi bo izdana nova odločba?

Vse zavezance, ki so v začetku maja 2022 prejeli odločbo o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 in se z njo ne strinjajo, naj takoj, najpozneje pa do 6. 6. 2022 preverijo, če bodo prejeli novo odločbo. To preverijo tako, da v iskalnik spletnega portala eDavki vnesejo svojo davčno številko. Na ta način bodo prejeli informacijo o morebitni izdaji nove odločbe (glejte sliko). Tisti, ki ne morejo dostopati do spleta, pa lahko pokličejo klicni center na Finančne uprave (08 200 1001) in bodo prejeli informacijo po telefonu.

Ob tem ponovno opozarjamo, da imajo nekateri zavezanci za leto 2021 višji katastrski dohodek v primerjavi z letom 2020, kar ni napaka, izhaja pa iz dejstva, da je bil pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2020 upoštevan katastrski dohodek gozda, ki je bil izračunan na podlagi podatkov o rastiščnem koeficientu na dan 30. 6. 2020, spremembe podatkov o rastiščnem koeficientu, ki so bile posredovane po tem datumu, niso bile uporabljene oziroma so bili podatki upoštevani pri rednem izračunu katastrskega dohodka v septembru 2020. Pri teh zavezancih je podatek o višini katastrskega dohodka gozda za leto 2021 pravilen in uporabljen pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. V tem primeru se zavezancem za odmero dohodnine od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti  in/ali zavezancem za odmero pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest iz tega naslova ne bo izdala nova odločba o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. 

Informativni izračun dohodnine:

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za katerega se med drugim šteje tudi katastrski dohodek gozdnih zemljišč, se vključuje tudi v letno davčno osnovo za letno odmero dohodnine. Vključen je torej v informativni izračun dohodnine, ki se običajno odpremi 31. maja. Tisti zavezanci, ki bodo sredi junija 2022 prejeli nove odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 zaradi napačne višine katastrskega dohodka, žal ne bodo prejeli informativnih izračunov dohodnine v drugi tranši dne 31. 5. 2022. Za njih bomo predvidoma konec junija 2022 pripravili posebno tranšo informativnih izračunov dohodnine, zato naj do izdaje navedene dodatne tranše informativnih izračunov ne vlagajo napovedi za odmero dohodnine.

Zavezanci za odmero dohodnine od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se jim njihov dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti vključuje tudi v letno davčno osnovo za letno odmero dohodnine in se jim iz tega naslova ne bo izdala nova odločba, bodo v prihodnjem tednu prejeli obvestilo o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (vir 3100).

Statistični podatki:

Finančna uprava RS je 6. 5. 2022 odpremila 184.564 odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Zaradi nepravilnega izračuna višine katastrskega dohodka gozdnih zemljišč s strani Geodetske uprave, uporabljenega pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021, je bilo izdanih 72.080 napačnih odmernih odločb za leto 2021. Tem zavezancem bomo sredi junija 2022 poslali nove odločbe. Iz druge tranše informativnih izračunov dohodnine pa bo posledično izvzetih 44.750 zavezancev za odmero dohodnine od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se jim njihov dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti vključuje tudi v letno davčno osnovo za letno odmero dohodnine. Ti zavezanci bodo informativne izračune dohodnine prejeli predvidoma konec junija 2022 v posebni tretji tranši, ki se bo izvedla po zaključku nove odmere obveznosti iz kmetijstva za leto 2021.

Več informacij glede napačnih vhodnih podatkov pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 je objavljenih v posebni novici z dne 13. 5. 2022 in z dne 20. 5. 2022.

Dodatno opozarjamo na dejstvo, da se pri odmeri pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za fizične osebe za leto 2021 upošteva katastrski dohodek, pripisan gozdnim zemljiščem v vrednosti 100% katastrskega dohodka, ugotovljenega po Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2). To pomeni, da se  pri odmeri pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za fizične osebe za leto 2021 ne upošteva znižana davčna osnova (50% katastrski dohodek), ki je po prvem odstavku 51. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) veljala le za odmerno leto 2020.

Posnetek zaslona spletne strani eDavki, kjer je z rdečo barvo označeno polje iskalnika, kamor se vnese davčna številka zavezanca

Zavezanec bo informacijo o morebitni izdaji nove odločbe prejel z vnosom svoje davčne številke v iskalnik eDavkov | Avtor: Finančna uprava

1 / 2