Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 381. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog za uvrstitev 12 novih projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 ter Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021 v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko    Gradivo

2. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe v proračunu države za leto 2022 (Urad za demografijo, MDDSZ, MZ, FURS, MGRT, MIZŠ, MO), predlagatelj: minister za finance

3. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditevi pravic porabe porabe (Računsko sodišče RS, MGRT, MIZŠ, MDDSZ, MZ, FURS), predlagatelj: minister za finance    Gradivo

4. Predlog dodatka št. 2 k Pogodbi o proračunskem financiranju investicije za obnovo hotela Brdo z dne 3. 12. 2020, Predlagateljica: vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade

5. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2022 in 2023 – trajni in začasni prenosi kvot med organi državne uprave, Predlagatelj: minister za javno upravo

6. Predlog sklepa o pravici do koriščenja dopusta funkcionarjev vlade za leto 2021, Predlagateljica: vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade

7. Predlog sklepa o prenehanju opravljanju funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve