Skoči do osrednje vsebine

Arhiv Republike Slovenije v dar prejel urbar gospostva Logatec iz druge polovice 18. stoletja

Urbar logaškega gospostva iz 18. stoletja je našel svoje mesto v zbirki urbarjev Arhiva Republike Slovenije. Poškodovan urbar bomo v arhivu restavrirali in digitalizirali, da bo dostopen javnosti.

Direktorja v knjižnici. Urbar je razprostrt na mizi pred njima.

Direktor Arhiva Republike Slovenije dr. Bojan Cvelfar iz rok Marka Zupanca, direktorja Knjižnice Logatec, prevzema urbar gospostva Logatec. | Avtor Arhiv Republike Slovenije

1 / 2

V torek, 24. maja 2022 je direktor arhiva dr. Bojan Cvelfar iz rok Marka Zupanca, direktorja Knjižnice Logatec, prejel urbar  gospostva Logatec, ki ga je leta 1776 začel pisati gospoščinski pisar Janez Mihael Strauss. Knjižnica je urbar hranila od leta 2004, vendar se je zaradi zvrsti gradiva in poškodovanosti knjige odločila urbar podariti arhivu, kjer bo ustrezno restavriran in digitaliziran. V zameno bo arhiv knjižnici izročil digitalne posnetke urbarja. Slovesen podpis darilne pogodbe in prevzem knjige sta potekala v prostorih Knjižnice Logatec.