Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 379. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize – nujni postopek, Predlagatelj: minister za obrambo

2. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

3. Predlog odločbe o prevladi javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt hidroelektrarne Mokrice, predlagatelj: minister za okolje in prostor 

4. Poročilo Sveta Vlade Republike Slovenije za odprta vprašanja s Katoliško Cerkvijo, predlagatelj: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije    Gradivo

5. Poročilo Sveta Vlade Republike Slovenije za odprta vprašanja z Evangeličansko cerkvijo AV v Republiki Sloveniji, predlagatelj: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije    Gradivo

6. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije in Ministrstvo za nacionalno obrambo Republike Litve in Ministrstvom za obrambo Kraljevine Nizozemske in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Združenega kraljestva Velika Britanjia in Severna Irska o 3., 4., 5. in 6. fazi programa Boxer, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

7. Izhodišča za delovno srečanje ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca s katarskim ministrom za promet in komunikacije Jassimom bin Saifom Ahmedom Al Sulaitijem od  22.do 24. maja 2022 v Sloveniji (Ljubljana, Koper, Bled), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

8. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorice javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

9. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije, Zunanjim oddelkom v Mariboru v zadevi opr. št. II U 143/2022, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

10. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije, Zunanjim oddelkom v Celju, v zadevi opr. št. IV U 65/2022, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport