Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije je sprejela Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030 (NRRI 2030)

Vlada Republike Slovenije je 18. 5. 2022 sprejela Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030 (NRRI 2030). Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030 (NRRI 2030) je izvedbeni dokument Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30) in revidira vse področne segmente, torej tako prednostne mednarodne projekte kot tudi nacionalna prednostna področja v okviru raziskovalnih infrastruktur. V nadaljevanju sledita še predstavitev in opredelitve povezav s Strategijo pametne specializacije ter predstavitev različnih načinov financiranja raziskovalnih infrastruktur.

Slovenija se je do sedaj že uspešno vključila v 18 prednostnih mednarodnih projektov iz  Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020 in njegove Revizije 2016. V okviru poziva za izraz interesa za nove mednarodne projekte je 5 od podanih 13 predlogov doseglo kriterije za vključitev na prednostni seznam. Dokument je vsebinsko usklajen z zadnjo revizijo prednostnega seznama mednarodnih projektov Evropskega strateškega foruma za raziskovalne infrastrukture (angleško ESFRI Roadmap 2021), ki opredeljuje zadnje strateške prioritete na področju raziskovalnih infrastruktur na evropski ravni. Predstavljen je tudi revidiran seznam 12 prednostnih nacionalnih področij, ki vsebinsko bistveno ne odstopajo od dosedanjega seznama iz Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture NRRI 2011-2020. Pomembnejše novosti so na področjih za: kvantne ter fotonske materiale in tehnologije, umetno inteligenco, pametna mesta, gozdarstvo, hrambo in dostop do digitalnih virov ter človeške genomike.