Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 80. seje Odbora za gospodarstvo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1A. Predlog strategije slovenskega turizma 2022–2028, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

1B. Predlog sklepa o preoblikovanju Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko v javni raziskovalni zavod, Poročevalka: dr. Simona Kustec

2. Predlog soglasja k pobudi Občine Ankaran za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3. Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za izvajanje Konvencije o varstvu Alp v obdobju francoskega predsedovanja (2019–2020) in švicarskega predsedovanja (2020–2022), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2022, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4A. Predlog poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d. o. o. za leto 2022, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Letno poročilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za leto 2021 z revizorjevim poročilom, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

7. Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki javnega zavoda Slovenska akreditacija iz leta 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU

8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 909/2014 glede discipline pri poravnavi, čezmejnega opravljanja storitev, sodelovanja pri nadzoru, zagotavljanja pomožnih bančnih storitev in zahtev za centralne depotne družbe tretjih držav, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa pri pripravah na 19. zasedanje konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 49. sestanku Odbora za evropski statistični sistem 18. in 19. maja 2022 v Luxembourgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

11. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Konferenci ministrov, pristojnih za stanovanja in graditev, 7. in 8. marca 2022 v Nici (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

12. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju za sodelovanje in izmenjavo informacij o upravnih zadevah na jedrskem področju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in predsednikom Državne agencije Republike Poljske za jedrsko energijo, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

13. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Antona Hareja na podelitvi Evropske nagrade za razvoj podeželja 13. in 14. maja 2022 v Hinterstoderju, Avstrija, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

14. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob državniškem obisku šejka Tamima bin Hamada Al Tanija, emirja Države Katar, 15. in 16. maja 2022, Poročevalec: dr. Anže Logar

14A. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o delovnem obisku v Bosni in Hercegovini in udeležbi na Sarajevskem poslovnem forumu 11. in 12. maja 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Gašperja Dovžana na letnem Forumu Strategije EU za jadransko jonsko regijo in Jadransko jonske pobude 16. in 17. maja 2022 v Tirani, Poročevalec: dr. Anže Logar

16. Izhodišča za udeležbo ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo, Marka Borisa Andrijaniča na konferenci "CYBERSEC FORUM/EXPO" v organizaciji Inštituta Kosciuszki 17. in 18. maja 2022 v Katovicah, Poljska, Poročevalec: Mark Boris Andrijanič

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 28. zasedanju Mešane slovensko-madžarske komisije za obnavljanje, označevanje in vzdrževanje državne meje od 17. do 19. maja 2022 v Ankaranu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 31. zasedanju Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo 18. in 19. maja 2022 v Izoli (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

19. Poročilo o udeležbi slovenske delegacije na srečanju ministrov za zunanje zadeve Republike Slovenije, Republike Hrvaške in Italijanske republike 4. aprila 2022 v Lužnici (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

20. Poročilo o udeležbi predstavnice Republike Slovenije na Letnem zasedanju svetov guvernerjev Skupine Medameriške razvojne banke 28. marca 2022 preko videokonference (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj