Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 79. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Poročevalec: Boštjan Koritnik

1B. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o požarni taksi, Poročevalec: mag. Matej Tonin

1C. Predlog odloka o razglasitvi Dvorca Gutenbuchel s parkom v Ravnah pri Šoštanju za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

1Č. Predlog odloka o razglasitvi Samostana Velesovo s cerkvijo Marijinega oznanjenja v Adergasu za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

1D. Letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 za leto 2022, Poročevalec: mag. Matej Tonin

1E. Predlog za izvrševanje ustanoviteljskih obveznosti v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, Poročevalec: Janez Poklukar

1. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, GSV), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1F. Predlog soglasja k Statutu Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

1G. Predlog soglasja k spremembi Cenika za lastno dejavnost Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij - pod zaporedno št. 1-ZPKZ Dob – počitniška dejavnost: Cenik za letovanje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

2. Predlog sklepa o določitvi najvišje cene za nov učbenik, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU

3. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Ministrski konferenci za zaposlovanje in delo Unije za Sredozemlje 17. in 18. maja 2022 v Marakešu, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

3A. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na Svetu za zunanje zadeve v formatu ministrov za obrambo Evropske unije 17. maja 2022 v Bruslju, Poročevalec: mag. Matej Tonin

5. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 20. maja 2022 v Bruslju, Poročevalec: dr. Anže Logar

6. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 3. in 4. marca 2022 v Bruslju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

7. Predlog odgovora na pobudi državnega svetnika Danijela Kastelica za zagotovitev sistematične in premišljene podpore prostovoljstvu v skladu z Mnenjem Evropskega ekonomsko-socialnega odbora »Prostovoljci – državljani gradijo prihodnost Evrope« ter seznanitev s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

8. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za začetek postopkov za pripravo ustavnih in zakonodajnih sprememb, na podlagi katerih bi imel pravico voliti vsak državljan, ki je dopolnil 16 let starosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik