Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 43. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve upravljavcev na nepremičninah na območju Mejnega prehoda Gibina na meji z Republiko Hrvaško, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za javno upravo

2. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-22Z213002 z Mestno občino Slovenj Gradec, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

3. Predlog spremembe Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2022 in 2023, Predlagatelj: minister za javno upravo

4. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost zaposlenim na Univerzi v Mariboru iz naslova izvajanja javne službe za leto 2021, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

5. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrična bolnišnica Vojnik za leto 2021, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zdravje

6. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrična bolnišnica Idrija za leto 2021, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zdravje

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

7. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Slovenskega šolskega muzeja, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

8. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Slovenska akreditacija za mandatno obdobje 2022 - 2027, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

11. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper s sedežem v Atenah, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

12. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Helenski republiki, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

13. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Latviji s sedežem v Varšavi, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

14. Predlog imenovanja članov Nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

15. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

16. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

17. Predlog ustanovitve Programskega odbora za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

18. Predlog imenovanja in razrešitev predstavnic Vlade Republike Slovenije v Komisiji za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za javno upravo

19. Predlog imenovanja članov Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, Predlagatelj: minister za obrambo