Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 374. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o določitvi cen določenih naftnih derivatov, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

2. Predlog uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

3. Predlog uredbe o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

4. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o požarni taksi, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

5. Predlog odloka o razglasitvi Dvorca Gutenbuchel s parkom v Ravnah pri Šoštanju za kulturni spomenik državnega pomena, predlagatelj: minister za kulturo    Gradivo

6. Predlog odloka o razglasitvi Samostana Velesovo s cerkvijo Marijinega oznanjenja v Adergasu za kulturni spomenik državnega pomena, predlagatelj: minister za kulturo  

7. Predlog sklepa o preoblikovanju Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko v javni raziskovalni zavod, predlagatelj: ministrica za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

8. Predlog strategije slovenskega turizma 2022–2028, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

9. Letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 za leto 2022, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

10. Predlog poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d. o. o. za leto 2022, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

11. Predlog poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2022 , predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

12. Predlog soglasja k pobudi Občine Ankaran za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

13. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

14. Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za izvajanje Konvencije o varstvu Alp v obdobju francoskega predsedovanja (2019–2020) in švicarskega predsedovanja (2020–2022), predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

15. Letno poročilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za leto 2021 z revizorjevim poročilom, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa pri pripravah na 19. zasedanje konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, predlagatelj: minister za okolje in prostor

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 909/2014 glede discipline pri poravnavi, čezmejnega opravljanja storitev, sodelovanja pri nadzoru, zagotavljanja pomožnih bančnih storitev in zahtev za centralne depotne družbe tretjih držav, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

19. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 20. maja 2022 v Bruslju, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

20. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na Svetu za zunanje zadeve v formatu ministrov za obrambo Evropske unije 17. maja 2022 v Bruslju, predlagatelj: minister za obrambo

21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Ministrski konferenci za zaposlovanje in delo Unije za Sredozemlje 17. in 18. maja 2022 v Marakešu, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

22. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju za sodelovanje in izmenjavo informacij o upravnih zadevah na jedrskem področju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in predsednikom Državne agencije Republike Poljske za jedrsko energijo, predlagatelj: minister za okolje in prostor

24. Izhodišča za udeležbo ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo, Marka Borisa Andrijaniča na konferenci "CYBERSEC FORUM/EXPO" v organizaciji Inštituta Kosciuszki 17. in 18. maja 2022 v Katovicah, Poljska, predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo

26. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Gašperja Dovžana na letnem Forumu Strategije EU za jadransko jonsko regijo in Jadransko jonske pobude 16. in 17. maja 2022 v Tirani, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

27. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob državniškem obisku šejka Tamima bin Hamada Al Tanija, emirja Države Katar, 15. in 16. maja 2022, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

28. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Antona Hareja na podelitvi Evropske nagrade za razvoj podeželja 13. in 14. maja 2022 v Hinterstoderju, Avstrija, predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

31. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper s sedežem v Atenah, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

32. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Helenski republiki, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

33. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Latviji s sedežem v Varšavi, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

34. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Slovenskega šolskega muzeja, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

35. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Slovenska akreditacija, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

36. Predlog imenovanja članov Nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

37. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), Predlagatelj: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

38. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT), Predlagatelj: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

39. Predlog ustanovitve Programskega odbora za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike, Predlagatelj: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

40. Predlog imenovanja in razrešitev predstavnic Vlade Republike Slovenije v Komisiji za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za javno upravo

41. Predlog imenovanja članov Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, Predlagatelj: minister za obrambo

42. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-22Z213002 na Mestno občino Slovenj Gradec, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo