Skoči do osrednje vsebine

373. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in imenovala direktorico Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Vlada izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Na današnji dopisni seji je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Sprejeti odlok, v skladu s priporočili Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije, določa, da glede na ugodnejšo epidemiološko sliko in značilnosti različice Omikron, zaposlenim v zdravstveni dejavnosti in dejavnosti socialnega varstva ni več treba izpolnjevati pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za opravljanje dela. Prav tako uporaba zaščitne maske ni več obvezna v lekarnah.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada razrešila dosedanjega direktorja sklada in imenovala novo direktorico

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji s položaja direktorja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije razrešila Franca Pristovška. na Vlada je na mesto direktorice Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, za mandatno obdobje štirih let in sicer od 7. 5. 2022 do 6. 5. 2026 imenovala Barbaro Leder.

Direktor Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije Franc Pristovšek je 7. 3. 2022 podal pisni odstop od funkcije direktorja javnega sklada. Odpovedni rok je največ 60 dni in poteče z dnem 6. 5. 2022.

Javni natečaj za direktorja javnega sklada je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 38, 18. 3. 2022, na Zavodu RS za zaposlovanje 18. 3. 2022 in istočasno tudi na spletnih straneh javnega sklada. Obvestilo o objavljenem javnem natečaju za direktorja je bilo objavljeno tudi v treh dnevnih časopisih, in sicer Dnevniku, Delu in Večeru, dne 19. 3. 2022.

Rok za prijavo na javni natečaj se je iztekel dne 4. 4. 2022. Komisija za izbor direktorja se je sestala dne 7. 4. 2022 in ugotovila, da se je na javni natečaj prijavilo devet kandidatov, od katerih so bile tri prijave nepopolne oziroma neustrezne, ena kandidatka je od kandidature odstopila.

Po opravljenih razgovorih je komisija podala mnenje, da je najprimernejša kandidatka za direktorico javnega sklada Barbara Leder. Nadzorni svet javnega sklada je dne 5. 5. 2022 sprejel sklep, da soglaša s predlogom Komisije za izbor direktorice, da Vladi Republike Slovenije predlaga, da za direktorico javnega sklada imenuje Barbaro Leder.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vlada dala soglasje za povišanje brigadirja Romana Urbanča v čin generalmajorja

Vlada je na današnji dopisni seji dala soglasje za povišanje brigadirja Romana Urbanča, na formacijski dolžnosti generalmajor, namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske (GŠSV) v čin generalmajorja.

Brigadir mag. Roman Urbanč je v Slovenski vojski zaposlen od leta 1994. Diplomiral je na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani in na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Je magister obramboslovnih znanosti.

V svoji vojaški karieri je opravljal različne štabne in poveljniške dolžnosti na vseh ravneh poveljevanja. Med drugim je opravljal poveljniške dolžnosti poveljnika tankovske čete, poveljnika oklepno-mehaniziranega bataljona, poveljnika učnega bataljona, namestnika poveljnika 1. brigade Slovenske vojske in poveljnika 1. brigade Slovenske vojske ter štabne dolžnosti načelnika za operativne zadeve v bataljonu, pomočnika za oklepno mehanizirane enote na pokrajinskem štabu Teritorialne obrambe, načelnika sektorja za izobraževanje in usposabljanje na GŠSV in namestnika načelnika GŠSV za operacije. Skozi vojaško kariero se je dodatno izobraževal na višje štabnem in generalštabnem šolanju v domovini. V tujini pa je uspešno zaključil tečaj za generale International Capstone Course v izvedbi centra za visoke obrambne študije v Rimu.

Mednarodne izkušnje je pridobival na različnih dolžnostih v tujini kot namestnik nacionalnega vojaškega predstavnika pri zavezniškem poveljstvu za operacije in nacionalni vojaški predstavnik pri zavezniškem poveljstvu za operacije v Monsu, hkrati pa je opravljal tudi dolžnost namestnika poveljnika mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini in vojaškega predstavnika pri Natu in Evropski uniji. Napoten je bil tudi na opravljanje dolžnosti v misiji Evropske unije v Bosni in Hercegovini kot načelnik sektorja v poveljstvu za operacije in poveljnik slovenskega kontingenta.

Za svoje delo je brigadir Urbanč prejel številna priznanja, med katerimi so bronasta medalja Generala Maistra, zlata medalja Slovenske vojske, medalja v službi miru ter medalji italijanskega in avstrijskega ministrstva za obrambo.

Brigadir Roman Urbanč izpolnjuje z Zakonom o obrambi predpisane splošne pogoje za povišanje v čin generalmajorja. Pogoj iz tretje alineje prvega odstavka 63. člena Zakona o obrambi bo izpolnil 10. maja 2022. Izpolnjuje tudi posebne pogoje za povišanje v čin generalmajorja, določene z Uredbo o činih in povišanjih v Slovenski vojski.

Vir: Ministrstvo za obrambo