Skoči do osrednje vsebine

Nakazilo pomoči za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

Upravičence do pomoči za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu obveščamo, da bo izplačilo izvedeno danes, 5. 5. 2022. Tovrstno pomoč bo prejelo 5996 upravičencem v skupnem znesku 51.556.879 evrov.

Do pomoči za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov so upravičene pravne in fizične osebe, ki:

  • so bile registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021 ter
  • jim bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.

Upravičenec je moral preko informacijskega sistema Finančne uprave (eDavki) predložil izjavo o upravičenosti do pomoči za gospodarstvo. Rok za oddajo vloge je bil 15. april 2022.

Več informacij o pomoči za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu je objavljenih v posebni novici z dne 9. 3. 2022.