Skoči do osrednje vsebine

Pomoč za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

Vloga za pomoč "NF-IzjavaEnerg" bo na voljo na eDavkih predvidoma do konca marca 2022. Rok za oddajo vloge je 15. april 2022. Finančna uprava bo na podlagi uspešno obdelanih izjav izplačala pomoč 5. maja 2022.

Dne 4. 3. 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 29/22, objavljen Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE).

Zakon predvideva pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov. Višina pomoči je odvisna od deleža, ki ga stroški energije predstavljajo v poslovnih odhodkih upravičenca in od višine čistih prihodkov od prodaje (sedmi odstavek 2. člena ZUOPDCE).

Kdo je upravičenec do pomoči?

Do pomoči za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov so upravičene pravne in fizične osebe, ki:

  • so bile registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021 ter
  • jim bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.
Kdaj in kako uveljavljam pomoč?

Upravičenec bo preko informacijskega sistema Finančne uprave(eDavki) predložil izjavo o upravičenosti do pomoči za gospodarstvo po ZUOPDCE. Obrazec "NF-IzjavaEnerg" bo dostopen le na eDavkih 1. 4. 2022.

Opomba: obrazec je na voljo od 1.4.2022

Rok za oddajo vloge je 15. april 2022.

Kdaj bo nakazana pomoč?

Finančna uprava bo pomoč na podlagi uspešno obdelane izjave izplačala v enkratnem znesku dne 5. maja 2022.

Več informacij bo dostopnih v pogostih vprašanjih in odgovorih, ki bodo objavljeni na spletnih straneh Finančne uprave.

Več informacij

Podrobnejše informacije so objavljene v spodnjem dokumentu.

Fotografija je simbolična. Sestavljena je iz kolaža slik bencinske črpalke, daljnovoda, plinskih jeklenk in krivulje, ki ponazarja podražitev.

Pomoč za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu | Avtor: Finančna uprava