Skoči do osrednje vsebine

6. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je dne 29. 4. 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 58/2022 objavilo 6. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je razpisalo do 250.000 evrov nepovratnih sredstev.

Finančna pomoč se izplača kot enkratni pavšalni znesek 5000 evrov/hektar kmetijskega zemljišča v zaraščanju, oziroma sorazmerno površini, na kateri je bil odpravljeno zaraščanje. Najmanjša površina, za katero se dodeli pomoč, je 0,3 hektarja, ki je lahko seštevek večjega števila manjših površin, pri čemer posamezna zaraščena površina, na kateri se odpravlja zaraščanje, ne sme biti manjša od 0,1 hektarja.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Več informacij je dostopnih na spodnji povezavi.

Vlogo na javni razpis je možno oddati od 19. 5. 2022 od 9:00 ure do zaprtja javnega razpisa.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobite v okviru INFO točke Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.