Skoči do osrednje vsebine

Slovenski strokovnjak sodeloval pri pilotnem projektu varstva pacientov pred ionizirajočimi sevanji

Mednarodna agencija za atomsko energijo je v Estoniji izpeljala pilotni projekt za izboljšanje stanja na področju varstva pacientov pri diagnostičnih in terapevtskih radioloških posegih.

Uporaba ionizirajočih sevanj  v zdravstvene namene v svetu strmo narašča. Mednarodna agencija za atomsko energijo ocenjuje, da se v svetu izvede okoli štiri milijarde radioloških posegov letno, kar vključuje radioterapijo, nuklearno medicino in medicinska slikanja z rentgensko svetlobo. Mednarodna priporočila za varstvo pacientov so v praksi  pogosto slabo implementirana, zato Mednarodna agencija za atomsko energijo nudi pomoč državam članicam v obliki mednarodnih misij, ki pregledajo stanje zakonodaje in praktične izvedbe ukrepov varstva pacientov. Prva takšna misija je potekala v času od 21. do 30. marca 2022 v Estoniji, pri njeni izvedbi pa je sodeloval tudi slovenski strokovnjak.

Na spletnih straneh Mednarodne agencije za atomsko energijo je predstavljen pilotni projekt misije v Estoniji (v angleškem jeziku).