Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 79. seje Odbora za gospodarstvo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mesa za obdobje 2023–2025, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

2. Predlog uredbe o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest, Poročevalec: Jernej Vrtovec

5. Predlog za spremembo Splošnega akta o cestninjenju, Poročevalec: Jernej Vrtovec

6. Predlog letnega načrta razpolaganja z lipicanskimi konji za leto 2022, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

7. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za ekodukt na odseku avtoceste Unec–Postojna, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7A. Predlog ugotovitvenega sklepa za vpis ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke v sodni register Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Skupščina DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Pravila o nagrajevanju in dodatnih bonitetah članov poslovodstva DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., Poročevalec: Jernej Vrtovec

9. Peto poročilo Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper za časovno obdobje od 1. januarja do 28. februarja 2022 in Odzivno poročilo 2TDK d. o. o. ter predlog stališča k Petemu poročilu Projektnega sveta za civilni nadzor, Poročevalec: Jernej Vrtovec

10. Spremembe in dopolnitve Programa razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2021–2025, Poročevalec: Jernej Vrtovec

11. Predlog soglasja Luki Koper d. d. k Programu izvedbe infrastrukturne ureditve SPDPN 6 »Zunanji kamionski terminal – 1. faza« - faza 1A, Poročevalec: Jernej Vrtovec

11A. Predlog pogodbe o ureditvi razmerij pri izvajanju predpisov o poroštveni shemi po 65. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in pri izvajanju predpisov o poroštveni shemi po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

12. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za infrastrukturo preko načrtovanih pravic porabe, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

13. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-22-5570 Nov proizvodni obrat Bosch v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

14. Predlog za uvrstitev novih projektov 2130-22-2101 3D načrtovanje poti za izredne prevoze in 2130-22-2102 Sistem za upravljanje z energijo na domu v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15. Predlog za uvrstitev projekta 2430-22-0004 Nakup novih in obnovljenih ekoloških pnevmatik v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Jernej Vrtovec

16. Predlog za uvrstitev novega projekta 2550-22-0021 Investicije ohranjanja narave v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

17. Predlog za spremembo vrednosti projekta 3330-21-0011 Celovita prenova objekta Hacquetova 19 - KIS v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, Poročevalka: dr. Simona Kustec

III. ZADEVE EU

18. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, Poročevalka: mag. Mateja Lekan Štrukelj

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o geografskih označbah Evropske unije za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode, shemah kakovosti za kmetijske proizvode, spremembi uredb (EU) št. 1308/2013, (EU) 2017/1001 in (EU) 2019/787 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

19A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve 3. maja 2022 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve (Svet ECOFIN) in Evroskupine 15. in 16. februarja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve (Svet ECOFIN) in Evroskupine 15. in  16. marca 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

23. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve (Svet ECOFIN) in Evroskupine 16. aprila 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

24.b Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za ekonomske in finančne zadeve (Svet ECOFIN) in Evroskupine 21. in 22. maja 2021 v Lizboni, 54 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

25. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 18. junija 2021 v Luksemburgu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

26. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 13. julija 2021 v Bruslju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

27. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve 26. julija 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

28. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem AVK zasedanju ministrov za promet 8. aprila 2022,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

29. Informacija o sodelovanju Republike Slovenije in Republike Avstrije pri predsedovanju delovnemu telesu delovne skupine za upravljanje gorskih povodij Organizacije za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov (FAO), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

30. Izhodišča za udeležbo ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo, Marka Borisa Andrijaniča na konferenci »Digital Croatia 2030« v organizaciji Ameriške gospodarske zbornice – AmCham 10. maja 2022 v Zagrebu, Poročevalec: Mark Boris Andrijanič

31. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju sveta guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj od 10. do 12. maja 2022 v Marakešu, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

32. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Konferenc pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (BC COP-15), Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za nekatere nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (RC COP-10) in Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (SC COP-10) od 6. do 17. junija 2022 v Ženevi, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

33. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetovni skupščini za standardizacijo telekomunikacij (WTSA-20) Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) od 1. do 9. marca 2022 v Ženevi,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Mark Boris Andrijanič

34. Poročilo o virtualni udeležbi delegacije Republike Slovenije na 170. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 22. marca 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek