Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 78. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

2. Predlog programa sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo v letih 2022 in 2023 v občini Pivka in Postojna, Poročevalec: mag. Matej Tonin

3. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 16600-1/2021/3 z dne 11. 11. 2021 o uporabi kadrovskih zmogljivosti Civilne zaščite Republike Slovenije za izvajanje pomoči pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ustanovah ali socialno-varstvenih ustanovah, Poročevalec: mag. Matej Tonin

3A. Predlog sprememb in dopolnitev Posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja, Poročevalec: Janez Poklukar

3B. Predlog sklepa o obstoju interesa Republike Slovenije za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje v Sloveniji, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

4. Predlog sklepa o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2022/2023, Poročevalka: dr. Simona Kustec

6. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-22-0907 Obnova oddelka za demenco in pritličja DSO Tezno v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

7. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-22-0909 Prizidava in rekonstrukcija Doma starejših občanov Kočevje v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

9. Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta 1811-15-0004 Podpora skupni vizumski politiki v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: dr. Anže Logar

10. Predlog za uvrstitev novega projekta 1545-22-0002 DIGIBON22 – ZSDV v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Mark Boris Andrijanič

11. Predlog soglasja Univerzi v Ljubljani k dopolnitvam dejavnosti, ki jih članice Univerze v Ljubljani opravljajo v svojem imenu in za svoj račun, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

12. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (Zagovornik načela enakosti, MZZ, FURS, MDDSZ, MZ, MIZŠ), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

III. ZADEVE EU

14. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, Poročevalka: mag. Mateja Lekan Štrukelj

15. Mesečno poročilo Ministrstva za pravosodje o zamudah pri prenosu ali izvajanju prava EU za mesec april 2022, Poročevalec: Marjan Dikaučič

16. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na 6. mednarodni konferenci v podporo prihodnosti Sirije in regije 10. maja 2022 v Bruslju, Poročevalec: dr. Anže Logar

17. Poročilo o udeležbi ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec na konferenci "Investing in an integrated Early Childhood Education and Care System: growing the Next Generation EU" 23. februarja 2022 v Bologni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kulturo 14. septembra 2020 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura) 18. maja 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

20. Predlog sklepa o potrditvi Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Severne Makedonije o logistični podpori za sodelovanje pri izvedbi Natove misije Okrepljena prednja prisotnost (eFP) v Latviji, Poročevalec: dr. Anže Logar

21. Predlog sklepa o potrditvi Druge spremembe Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Bolgarije, Ministrstvom za obrambo Republike Estonije, Ministrstvom za obrambo Republike Finske, Vlado Republike Madžarske, Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve, ministrico za obrambo Kraljevine Nizozemske, Ministrstvom za obrambo Kraljevine Norveške, ministrom za narodno obrambo Republike Poljske, Vlado Romunije, Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Vlado Kraljevine Švedske in Ministrstvom za obrambo Združenih držav Amerike o zmogljivosti strateškega zračnega prevoza, Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na slovesnosti ob 30. obletnici Zveze slovenskih društev na Hrvaškem 10. maja 2022 na Reki, Poročevalec: dr. Anže Logar

24. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na 132. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope 19. in 20. maja 2022 v Torinu, Poročevalec: dr. Anže Logar

25. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 66. zasedanju Komisije Združenih narodov za status žensk od 14. do 25. marca 2022 v New Yorku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

26. Poročilo o delovnem srečanju predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše s predsednikom Vlade Republike Hrvaške mag. Andrejem Plenkovićem 28. marca 2022 v Zagrebu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

27. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na Konferenci za podporo Moldaviji 5. aprila 2022 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

28. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na 12. zasedanju Odprte delovne skupine za staranje (OEWGA) 11. aprila 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

29. Poročilo obisku ministrske delegacije za notranje zadeve Republike Slovenije 2. junija 2021 v Češki republiki in Slovaški republiki, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

30. Poročilo o obisku ministra za notranje zadeve Republike Ciper Nicosa Nourisa 8. in 9. aprila 2022 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

31. Poročilo o obisku ministra za migracije in azil Helenske republike Notisa Mitarachija 11. in 12. aprila 2022 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana in Sama Bevka glede (ne)uporabe slovenskega jezika, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prostovoljnim cepljenjem rizičnih skupin, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s cepljenjem zoper virus SARS-CoV-2, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z naraščajočimi okužbami s SARS-CoV-2, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

36. Predlog odgovora na poslansko pobudo Predraga Bakovića v zvezi z umestitvijo izgradnje Doma starejših občanov in rehabilitacijskega centra Osilnica v Načrt razvojnih programov (NPR), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

37. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z uvrstitvijo projekta za dokončanje Doma starejših občanov v Osilnici v NRP, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

38. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca v zvezi s pogoji za vpis otrok v vrtce, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

39. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka160.a člena Zakona o kazenskem postopku v delu, v katerem določa, da državnemu tožilcu roke in način usmerjanja predpiše Vlada Republike Slovenije, ter prvega stavka drugega odstavka 5. člena Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin, v katerem državnemu tožilcu nalaga obveznost pisnega dajanja navodil in predlogov policiji za ukrepanje v predkazenskem postopku ter tretjega in četrtega odstavka 12. člena navedene uredbe, Poročevalec: Marjan Dikaučič