Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 42. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k obremenitvi nepremičnine v k. o. 698 Pivola, v lasti Univerze v Mariboru, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

2. Predlog odvzema  statusa javno dobro – javna železniška infrastruktura in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. 2018 Laze in v k. o. 1835 Hotič, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

3. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljavca nepremičnin v k. o. 2560 Hrpelje, 2589 Plavje, 2596 Tinjan, 2389 Skrilje in v k. o.  2387 Selo, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

4. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljavca nepremičnin v k. o. 2387 Selo, 2388 Kamnje, 2383 Vrtovin, 2455 Sežana in v k. o. 2313  Šempas, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

5. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Okrožnega sodišča v Ljubljani v upravnem sporu pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, opr. št. I U 813/2020, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za pravosodje

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

7. Predlog razrešitve s položaja generalnega sekretarja Ministrstva za zunanje zadeve, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

8. Predlog sklepa o odpoklicu stalne predstavnice Republike Slovenije pri Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW) s sedežem v Haagu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

9. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

12. Predlog imenovanja javnega uslužbenca v diplomatski naziv prve stopnje veleposlanik I v Ministrstvu za zunanje zadeve, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

13. Predlog imenovanja javnega uslužbenca v diplomatski naziv prve stopnje veleposlanik I v Ministrstvu za zunanje zadeve, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

14. Predlog imenovanja članov nadzornega sveta SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana, Predlagatelj: minister za finance

15. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije, Predlagatelj: minister za kulturo