Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 78. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o dohodnini, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2. Predlog mnenja o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2A. Predlog mnenja o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o elektronskih komunikacijah, Poročevalec: Mark Boris Andrijanič

3. Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o cestah, Poročevalec: Jernej Vrtovec

4. Poročilo glede pravnega nasledstva Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2022 izdajo priložnostni kovanci, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5A. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5B. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6. Predlog programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenija (2022), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog razveljavitve sklepa Vlade Republike Slovenije št. 09400-7/2017/9 z dne 11. 1. 2018 – Strategija poslovne odličnosti 2018–2030, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

9. Poročilo o realizaciji programa nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal majhnega in srednjega obsega za leti 2020 in 2021 s predlogom nadaljnjih aktivnosti, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

10. Poročilo o izvajanju Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu v letu 2021,Poročevalec: Jernej Vrtovec

11. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2022, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

12. Predlog za uvrstitev 25 novih projektov in predlog za spremembo 25 projektov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Jernej Vrtovec

13. Predlog za spremembo projekta 2550-20-0025 Zelena delovna mesta v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

14. Predlog za uvrstitev projekta 2430-22-0001 Timepac - ocenjevanje energetske učinkovitosti v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Jernej Vrtovec

III. ZADEVE EU

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2022/109 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Politika varstva konkurence, primerna za spopadanje z novimi izzivi, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16A. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti in spremembi Direktive (EU) 2019/1937, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Ministrski konferenci o globalnem pristopu k raziskavam, inovacijam in visokem šolstvu 8. in 9. marca 2022 v Marseillu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 17. marca 2022 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Virtualnem forumu na visoki ravni za trajnostni turizem 14. maja 2021,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

20. Poročilo o delovnem obisku ministra za finance mag. Andreja Širclja 7. marca 2022 v Dublinu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

21. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 16. marca 2022 v Ljudski demokratični Republiki Alžiriji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Poročilo o obisku državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simona Zajca od 6. do 10. aprila 2022 v Združenih državah Amerike, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

23. Predlog mnenja o Zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 95. člena Zakona o davčnem postopku, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj