Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 77. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog uredbe o oblikovanju cen učbenikov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

1. Predlog sklepa o določitvi Termoelektrarne Šoštanj d. o. o. za izvajalca bistvenih storitev na področju energija, podpodročju elektrika, Poročevalec: dr. Uroš Svete

2. Predlog sklepa o določitvi Nuklearne elektrarne Krško d. o. o. za izvajalca bistvenih storitev na področju energija, podpodročju elektrika, Poročevalec: dr. Uroš Svete

3. Predlog sklepa o ugotovitvi javnega interesa države na podlagi 67. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, da se Občini Lendava, v okviru sistema financiranja občin v letu 2022, zagotovijo dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

4. Predlog Nacionalnega programa za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanje v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2027 in Metodologije za vzpostavitev okvira smotrnosti za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021–2027, Poročevalec: Aleš Hojs

4A. Poročilo Inšpekcijskega sveta za leto 2021, Poročevalec: Boštjan Koritnik

4B. Predlog za uvrstitev novega projekta 3130-22-0007 Investicije in inv. vzdrževanje prostorov državnih organov v upravljanju MJU v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025,Poročevalec: Boštjan Koritnik

4C. Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta 3130-17-0033 Nakup, ureditev prostorov in selitev UE Ruše v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Boštjan Koritnik

4Č. Predlog za spremembo projekta 1714-21-0016 Rešitev prostorske problematike za PP Logatec in PPIU Ljubljana v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Aleš Hojs

5. Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta 2611-21-0913 Gradnja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Kozje v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

6. Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta 1914-21-0026 Premestljivi KIS SV v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: mag. Matej Tonin

7. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZZ, MDDSZ, MOP, UKOM, Arhiv RS), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za visoko skupno raven kibernetske varnosti v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije, Poročevalec: dr. Uroš Svete

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijski varnosti v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije, Poročevalec: Igor Eršte

12. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 22. februarja 2022 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na neformalnem srečanju ministrov za evropske zadeve 3. in 4. marca 2022 v Arlesu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 11. aprila 2022 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje, mladina in šport) 4. in 5. aprila 2022 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

16. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Združenih držav Amerike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o vzajemnih kodifikacijskih storitvah, Poročevalec: mag. Matej Tonin

17. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o sodelovanju glede digitalne preobrazbe med Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo in Ministrstvom za finance Republike Finske, Poročevalec: Mark Boris Andrijanič

17A. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora o vaji sil za specialno delovanje Black Swan 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

17C. Informacija o udeležbi ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na srečanju obrambne posvetovalne skupine za Ukrajino 26. aprila 2022 v Zvezni republiki Nemčiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

18. Poročilo o obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja od 7. do 11. februarja 2022 v Združenih arabskih emiratih, Katarju in Kraljevini Saudovi Arabiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: dr. Anže Logar

20. Poročilo o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti v Bosni in Hercegovini od 11. do 13. marca 2022,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zalogami cepiva zoper virus SARS-CoV-2, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar