Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 41. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist s služnostnim zavezancem Župnija sv. Martin na Pohorju, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

2. Predlog določitve Ministrstva za kulturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 2605 Koper in predlog prenosa namenskih sredstev proračunskega uporabnika Ministrstva za kulturo na Ministrstvo za javno upravo za namen vzdrževanja nepremičnin, 47803-98/2022Predlagatelji: minister za javno upravo, minister za finance, minister za kulturo

3. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljavca zemljišč po seznamu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

4. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljavca zemljišč po seznamu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

5. Predlog seznanitve Vlade Republike Slovenije z namero o sklenitvi izvensodne poravnave št. 4781-126/2021, Predlagatelj: minister za javno upravo

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

6. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. I U 305/2022,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

7. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Gozdarskega inštituta Slovenije in pomočniku direktorja iz naslova izvajanja javne službe za leto 2021,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

8. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Jesenice, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zdravje

9. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorju javnega zavoda Študijskega centra za narodno spravo za leto 2021, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za pravosodje

10. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob zaposlitvi za nedoločen čas na delovnem mestu strokovni sodelavec VII/2- II v Ministrstvu za javno upravo, Sekretariatu, Službi za kadrovske zadeve, Oddelku za plače, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za javno upravo

11. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob premestitvi na drugo delovno mesto v Ministrstvu za finance,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za finance

12. Predlog za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za direktorja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije v višini 30 % osnovne plače direktorja, za obdobje od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022, Predlagatelj: minister za kulturo

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

13. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo, Predlagatelj: minister za zdravje

14. Predlog napredovanja v naziv I. stopnje višji sekretar, Predlagatelj: minister za javno upravo

15. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetovnem programu za hrano (WFP) s sedežem v Rimu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

16. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji s sedežem v Rimu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

17. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino s sedežem v Rimu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

18. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti s sedežem v Rimu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

19. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) s sedežem v Rimu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

20. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

21. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Švedski s sedežem v Kopenhagnu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

22. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Norveški s sedežem v Kopenhagnu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

23. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Islandiji s sedežem v Kopenhagnu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

24. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski s sedežem v Kopenhagnu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

25. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

26. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji s sedežem v Kairu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

27. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Sultanatu Oman s sedežem v Kairu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

28. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Katar s sedežem v Kairu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

29. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Južni Afriki s sedežem v Kairu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

30. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji s sedežem v Kairu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

31. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

32. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Slovaški Republiki, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

33. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt s sedežem v Abu Dabiju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

34. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih Emiratih, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

35. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Bahrajn s sedežem v Abu Dabiju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

36. Predlog sklepa o odpoklicu stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Mednarodni agenciji za obnovljive vire energije (IRENA) s sedežem v Abu Dabiju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve 40. Predlog imenovanja člana Upravnega odbora Agencije za radioaktivne odpadke, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

41. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Varstveno delovnega centra Vrhnika - Idrija, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

42. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Preddvor, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

43. Predlog imenovanja članic in članov ter predsednice Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

44. Predlog imenovanja Komisije za vodenje postopka oddaje sredstev in izvedbe javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025, Predlagatelj: minister za zdravje

45. Predlog ustanovitve Delovne skupine za izvajanje Konvencije Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje, Predlagatelj: minister za zdravje

46. Predlog ustanovitve Delovne skupine za izvajanje Konvencije Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi, Predlagatelj: minister za zdravje