Skoči do osrednje vsebine

Bliža se rok za oddajo vlog na razpis Evropske komisije za področje infrastrukture za alternativna goriva v prometu

Bliža se naslednji rok za oddajo vlog na razpis v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za področje infrastrukture za alternativna goriva (vključno z infrastrukturo za hitro polnjenje električne energije in polnjenje z vodikom na cestnem omrežju za TEN-T).

Omenjena sredstva v skupni višini 1,575 milijarde evrov se dodeljujejo preko posebnega instrumenta za infrastrukturo za alternativna goriva (angleško Alternative Fuel Infrastructure Facility – AFIF), na voljo pa je več rokov za oddajo vloge, ki bodo enakomerno razporejeni do leta 2023.

Naslednji rok za oddajo vlog je 7. 6. 2022.

Prijavitelji, registrirani v Republiki Sloveniji, morajo za pravočasno pridobitev soglasja Ministrstva za infrastrukturo popolne prijavne obrazce oddati v pristojni direktorat in Finančni sektor – Oddelek za evropska sredstva najkasneje en mesec pred rokom za oddajo vlog na Evropsko komisijo, torej 9. 5. 2022.