Skoči do osrednje vsebine

367. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o razglasitvi Spominskega parka Manevrske strukture narodne zaščite v Kočevski Reki za kulturni spomenik državnega pomena ter spremembe v članstvu upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Odlok o razglasitvi Spominskega parka Manevrske strukture narodne zaščite v Kočevski Reki za kulturni spomenik državnega pomena

Vlada je izdala Odlok o razglasitvi Spominskega parka Manevrske strukture narodne zaščite v Kočevski Reki za kulturni spomenik državnega pomena in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spominski park Manevrske strukture narodne zaščite se nahaja v severnem delu naselja Kočevska Reka. Razdeljen je na dva dela, ki ju ločuje lokalna cesta Kočevska Reka–Gotenica. Severni del je namenjen prostoru prireditev oziroma postroju in ga zaznamuje asfaltirana površina s tribunami, južni del pa predstavlja park z obeležji in parkirišči. Današnja zasnova spominskega parka je nastala po načrtih arhitekta Janeza Lajovica ob 15. obletnici postroja Manevrske strukture narodne zaščite, ki se je zgodil tik pred plebiscitom 17. decembra 1990, in velja za prvi postroj Slovenske vojske v samostojni Sloveniji.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Spremembe v članstvu Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Vlada je sprejela sklep, da se kot predstavnike ustanovitelja v Upravnem odboru Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (UO ARRS) z dnem sprejema tega sklepa razrešijo:

  • Emilija Stojmenova Duh, imenovana na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
  • Tonček Kregar, imenovan na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
  • Jana Kolar, imenovana na predlog ministrstva pristojnega za znanost,
  • Justina Erčulj, imenovana na predlog ministrstva, pristojnega za znanost.

Vlada je tudi sprejela in izdala odločbe o predčasni razrešitvi omenjenih članov UO ARRS.

V UO ARRS, je sklenila vlada, se do izteka mandata UO ARRS, in sicer do 17. 10. 2024, imenujejo naslednji nadomestni člani:

  • Tina Tomažič, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
  • Gabrijela Horvat, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
  • Fidel Krupić, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
  • Igor Emri, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport