Skoči do osrednje vsebine

Mesec dni do 5. obeležitve svetovnega dne čebel

Čez mesec dni, 20. maja, bo Slovenija in z njo ves svet petič obeležila svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) razglasila 20. decembra 2017. Leto 2022 je evropsko leto mladih, zato je glavna tema letošnje obeležitve mladi in čebelarstvo. Glavni namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo, v luči prehranske varnosti in globalne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost.

Pogled na kranjsko sivko ki pobira cvetni prah iz rože.

Kranjska sivka | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V petek, 20. 5. 2022 bomo že peto leto zapored obeležili svetovni dan čebel. Razglasitev je plod sodelovanja med Čebelarsko zvezo Slovenije kot pobudnico, Republiko Slovenijo in Organizacijo ZN za hrano in kmetijstvo (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) ter široke evropske in širše mednarodne podpore tako držav kot organizacij, med drugim tudi Apimondie (Mednarodne zveze čebelarskih organizacij). Sloveniji – kot pobudnici razglasitve, je vsakoletno obeleževanje svetovnega dne čebel pomembna prioriteta tako doma kot v tujini, kjer si prizadeva za promocijo pomena čebel in divjih opraševalcev, s tem pa se poziva k zavedanju in krepitvi aktivnosti za njihovo ohranjanje. Leto 2022 je bilo razglašeno za evropsko leto mladih, zato je glavna tema letošnje obeležitve mladi in čebelarstvo. Za lepo prihodnost čebelarstva je potrebno prenesti znanje in ozaveščati o pomenu čebel, predvsem mlade, ki predstavljajo našo prihodnost.

Z obeležitvijo svetovnega dne čebel želimo tudi letos najširšo javnost opozoriti na dejstvo, da so čebele za naše preživetje na tem planetu izredno pomembne, v mnogih državah in regijah so zaradi različnih vzrokov (še posebej pa zaradi podnebnih sprememb) zelo ogrožene. Čebele potrebujejo čist zrak, vodo in čisto okolje v širšem smislu. Če bomo ohranili okolje do te mere, da bodo čebele lažje preživele, bomo tudi ljudje živeli v lepšem in bolj zdravem okolju. Najpomembneje pa je, da se vsi skupaj ponovno zavemo, da je posameznikova vloga za ohranitev čebel in ostalih opraševalcev nujna.

Letošnja osrednja obeležitev svetovnega dne čebel na nacionalni ravni bo potekala 21. maja 2022 v Dolenjskih Toplicah v okviru čebelarskega praznika. Dogodek je v organizaciji Čebelarske zveze Slovenije, na njem pa sodeluje tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na mednarodni ravni bo največji dogodek organiziral FAO. Na okrogli mizi z z naslovom »Angažirajmo se za čebele: praznovanje raznolikosti čebel in sistemov čebelarjenja« (v angleščini Bee engaged: Celebrating the diversity of bees and beekeeping systems), bodo sodelovali strokovnjaki iz vseh regij sveta, ki bodo predstavili različne načine čebelarjenja in raznolikost čebel in divjih opraševalcev. Letošnja tema naslavlja problem pospešenega upadanja raznolikosti opraševalcev.

Poleg osrednje obeležitve bodo tudi letos potekali številni dogodki po celem svetu, v organizaciji slovenskih diplomatsko konzularnih predstavništev in ob sodelovanju predstavnikov slovenskih vladnih in nevladnih inštitucij.