Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 24. dopisne seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog srednjeročnega obrambnega programa Republike Slovenije 2022–2026, Predlagatelj: minister za obrambo

2. Poročilo o izvajanju investicij v Slovenski vojski na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 za leto 2021, Predlagatelj: minister za obrambo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog načrta ukrepov na podlagi Priporočila Sveta z dne 8. novembra 2019 o dostopu delavcev in samozaposlenih oseb do socialne zaščite, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

4. Poročilo o delu inšpektorata za javni sektor v letu 2021, Predlagatelj: minister za javno upravo

5. Poročilo Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

6. Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za kulturo

7. Predlog za povračilo stroškov občinam ob zunanji schengenski meji, nastalih kot posledica povečanega nadzora meje v letu 2021, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

8. Predlog za uvrstitev novih projektov 1914-22-0001 Računalniško ožičenje objektov, 1914-22-0002 Oprema kuhinj in 1914-22-0003 Tehnično varovanje objektov v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Predlagatelj: minister za obrambo

9. Predlog za uvrstitev novega projekta 1912-22-0002 Izboljšanje požarne varnosti v RS 2022–2027 v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Predlagatelj: minister za obrambo

10. Predlog za uvrstitev projekta 3330-22-0007 Celovita obnova kuhinje v DD Lizike Jančar v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

11. Predlog za spremembo vrednosti projekta 3330-19-0059 Reševanje prostorske problematike SŠGT MB v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

12. Predlog spremembe projekta 3330-20-0020 Subvencioniranje priprave učbenikov 2020–2021 v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

13. Predlog spremembe projekta 1211-20-0002 Nakup opreme Državnega zbora v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

14. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke ter zagotovitvi sredstev iz splošne proračunske rezervacije pri Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Predlagatelj: minister za finance

15. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (KPV, SVRK, MIZŠ, MDDSZ, SDP), Predlagatelj: minister za finance

III. ZADEVE EU

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju evropskih ministrov za kulturo 7. in 8. marca 2022 v Angersu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za kulturo

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

17. Informacija o podpisu Dveletnega sporazuma o sodelovanju med Regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo in Ministrstvom za zdravje za obdobje2022–2023, Predlagatelj: minister za zdravje

18. Predlog pobude za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Suverenim vojaškim bolničarskim redom svetega Janeza iz Jeruzalema, z Rodosa in Malte, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

19. Poročilo o obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja pri Svetem sedežu 7. februarja 2022 v Vatikanu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

20. Poročilo o uradnem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 14. in 15. februarja 2022 v Portugalski republiki,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana glede financiranja obnove slovenskih cerkva s strani Madžarske,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za kulturo

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana in Matjaža Nemca glede provokacije madžarskega državnega sekretarja,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

24. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za ustanovitev samostojne, avtonomne in neodvisne institucije Varuha otrokovih pravic,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za pravosodje