Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 23. dopisne seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o preprečevanju omejevanja konkurence – nujni postopek, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4. Predlog odločbe o zavrnitvi zahteve za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem na naslovu Planet Kranj, Predlagatelj: minister za finance

6. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. - Pravila o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

7. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

8. Predlog za uvrstitev projekta 2430-22-0003 Program postopnega zapiranja RTH 2022-2023 v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

9. Predlog za uvrstitev novega projekta 3130-22-0005 Obnova objekta na Ljubljanski cesti 26, Kočevje v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na spomladanskem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 18. do 24. aprila 2022 v Washingtonu, D.C., ZDA, Predlagatelj: minister za finance

11. Poročilo o udeležbi Marka Borisa Andrijaniča, ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo (preko video povezave) in Simona Zajca, državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na ministrskem srečanju v okviru Mobilnega svetovnega kongresa (GSMA MWC) 1. in 2. marca 2022 v Barceloni,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo

12. Poročilo o obisku Marka Borisa Andrijaniča, ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo med 20. in 25. marcem 2022 v Združenih državah Amerike (San Francisco, CA ter Washington, D.C.),  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo

13. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo mag. Petra Geršaka na srečanju ministrov držav skupine D9+ 28. in 29. marca 2022 v Pragi,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nika Prebila v zvezi z gospodarskimi prioritetami na Zahodnem Balkanu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dolgom države, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem bazičnega znanstveno-raziskovalnega dela,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ukrepi za razvoj naravoslovne in naravovarstvene esejistike, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

18. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Bogomirja Vnučca v zvezi s takojšnjim prehodom Slovenije na obnovljive vire energije,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za infrastrukturo